My sme odovzdali ministrovi financií taký veľký katalóg, rozsiahly katalóg, ktorý sme nazvali Balíček 5+1.

Podľa oficiálnej stránky OKS 21. marca 2011 odovzdali predstavitelia OKS ministrovi financií Ivanovi Miklošovi Balíček 5+1

Podľa autorov balíček predstavuje "najreálnejšiu cestu k zdravým verejným financiám a hospodárskemu rozvoju Slovenska."

Celý obsah balíčka nájdete tu (pdf.).

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Radovan Slobodník

Peter Zajac

Peter Zajac prišiel obhajovat do diskusie Medzi 4 ocami hlavne postoje OKS. Dotkol sa najmä snahy OKS dostat sa na koalicnú radu a odvodovej reformy, ktorá má zasiahnut živnostníkov.