…my hovoríme jasne a jednoznačne, že pokiaľ nebude finančne neutrálna (reforma daní a odvodov, pozn.) a dnes už hovoríme aj o tom, že nebude finančne neutrálna, hovorí to aj minister financií…

Začiatkom apríla sa Ivan Mikloš vyjadril, že návrhy zmien v daňovo-odvodovej reforme nebudú fiškálne neutrálne. Suma, ktorou štát doplatí na reformu by sa mala podľa jeho slov pohybovať okolo 10 mil. eur.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Radovan Slobodník

Peter Zajac

Peter Zajac prišiel obhajovat do diskusie Medzi 4 ocami hlavne postoje OKS. Dotkol sa najmä snahy OKS dostat sa na koalicnú radu a odvodovej reformy, ktorá má zasiahnut živnostníkov.