My sme mali 46 tisíc hektárov klasickej poľnej zeleniny, alebo zeleniny nášho pásma. Za vlaňajší rok je to 11 tisíc hektárov.

Najväčšiu plochu, na ktorej sa pestovala zelenina zaznamenala SR v roku 1999, kedy to bolo 46,9 tis. ha. Po tomto období veľkosť plochy klesala. V roku 2010 dosiahla 13 tis. ha. Treba však upozorniť, že od roku 2002 ŠÚ SR nezapočítava do odhadu plochu domácich záhradiek. V roku 2002 je preto badateľný najväčší úbytok zbernej plochy. Zelená správa (2010) udáva, už po započítaní plochy domácich záhradiek, údaj 28,5 tis. ha za rok 2009 (s.17 resp. 57).

Výrok bol spomenutý v

V politike, Richard Dírer

Brano Ondruš vs Július Brocka

Diskusia medzi Branom Ondrušom a Júliusom Brockom priniesla (necakane) aj argumenty a hlbšiu analýzu, ktorú by divák pocul už niekolkokrát zrecyklovanú pocas týždna. Pravdepodobne tomu pomohlo aj to, že sa relácia zamerala na opatrenia pre pracovný trh, príciny a dôsledky nezamestnanosti a vyhliadky do dôchodku, a téme, ktorá dominovala ostatným reláciám (múka a cestoviny pre sociálne slabších) sa politici venovali skôr okrajovo.