Tá zmluva z 95. roku, ktorú pán Mečiar podpísal v Paríži podpísal s Hornom, je stále platná. V súlade s ňou postupujú aj bilaterálne rokovania, napríklad pri príprave zmluvy o dvojitom občianstve.

Zmluvu o dobrom susedstve o priateľskej spolupráci medzi SR a MR podpísali 19. Marca 1995 v Paríži v Matignonskom paláci vtedajší premiéri Slovenska a Maďarska. Za slovenskú stranu V. Mečiar a za maďarskú stranu G. Horn. V zmluve sa okrem iného píše:

"Článok 22

(1) Táto zmluva sa uzaviera na obdobie 10 rokov. Jej platnosť sa bude predlžovať vždy na nasledujúce päťročné obdobie, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie písomne najmenej jeden rok pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

(2) Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín.

(3) Zmluvné strany zaregistrujú túto zmluvu podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov. Dané v Paríži dňa 19. marca 1995 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a maďarskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť."

Celé znenie zmluvy môžete nájsť tu (.pdf).

Výrok bol spomenutý v

Na telo, Zlatica Puškárová

Ivan Mikloš vs. Peter Kažimír

Minister financií Ivan Mikloš a poslanec Smeru Peter Kažimír v nedelu prebrali väcšinu tém, ktoré ekonomike krajiny a politike okolo nej v ostatnom case dominujú - zdražovanie (aké je, preco je také, aké bolo, kto zan môže...), banky (hypotéky, poplatky, zdanenie bánk), odmenovanie v štátnych podnikoch (kto si pridelil viac na odmenách). Po vycerpaní aktuálnych tém prišlo aj na to, co nechýba v takmer žiadnej relácii s Ivanom Miklošom - nárast korupcie pocas vládnutia Roberta Fica.