Štátnu občiansku agendu v zmysle zákona kompetenčného má vo svojej gescii ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, a aj preto je štátny tajomník súčasťou zmiešanej komisie slovensko-maďarskej, na riešenie všetkých problémov, ktoré vzniknú.

Ako uvádza §11 písmeno b), kompetenčného zákona (575/2001 Z. z.) Ministerstvo vnútra SR je o.i. ústredným orgánom štátnej správy pre štátne občianstvo.

Štatút Slovensko-maďarskej zmiešanej medzivládnej komisie hovorí:

"3. Predsedovia národných zastúpení Zmiešanej komisie vymenúvajú v súlade s
vnútorným právnym poriadkom svojho štátu podpredsedu, vedúcich
jednotlivých pracovných skupín, členov Zmiešanej komisie a tajomníka. V
návrhoch na členov komisie musí byť zohľadnený princíp odbornosti. V
prípade neprítomnosti niektorého z predsedov národného zastúpenia
Zmiešanej komisie zastupuje ho podpredseda. Predsedovia Zmiešanej
komisie sa navzájom priebežne informujú o personálnych zmenách v
zložení Zmiešanej komisie."

V súčasnosti by mal Ministerstvo vnútra SR zastupovať v tejto komisii štátny tajomník M. Žilinka.

Výrok bol spomenutý v

Na telo, Zlatica Puškárová

Ivan Mikloš vs. Peter Kažimír

Minister financií Ivan Mikloš a poslanec Smeru Peter Kažimír v nedelu prebrali väcšinu tém, ktoré ekonomike krajiny a politike okolo nej v ostatnom case dominujú - zdražovanie (aké je, preco je také, aké bolo, kto zan môže...), banky (hypotéky, poplatky, zdanenie bánk), odmenovanie v štátnych podnikoch (kto si pridelil viac na odmenách). Po vycerpaní aktuálnych tém prišlo aj na to, co nechýba v takmer žiadnej relácii s Ivanom Miklošom - nárast korupcie pocas vládnutia Roberta Fica.