Vo volebnom zákone (.pdf) do NR SR sa explicitne neuvádza kandidovanie nezávislých kandidátov, ale keďže kandidátka je vecou strany, strana môže na kandidátku okrem straníka nominovať aj nestraníka. O vyslovene nezávislom kandidátovi však nemôžeme hovoriť, pretože voľby do parlamentu sa konajú na základe pomerného volebného systému, kde sa volia strany, nie jednotlivé osoby aj napriek existencii preferenčného hlasovania.

Iné je to v prípade komunálnych volieb alebo volieb do VÚC, kde sa jedná o väčšinový volebný systém. V tomto prípade je
väčšia možnosť na presadenie sa nezávislých kandidátov v pravom slova zmysle, keďže sa volia
jednotliví kandidáti a nie strany. Samozrejme politická príslušnosť tu
zohráva veľkú úlohu, podľa ktorej sa rozhoduje značná časť voličov, komu dá svoj hlas.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Ľuba Oravová

Igor Matovic vs. Rafael Rafaj

Plodná diskusia s prekvapujúco sofistikovanými argumentmi, avšak s radou zavádzajúcich prilepšení. Rafael Rafaj opät strašil s Madarskom a Igor Matovic sa s ním rád zviezol.