Ako sa vyvíja hodinový pomer k HDP z hľadiska zisku a mzdy. Európa ide opačným trendom, že sa vyvíja v prospech mzdy zamestnanca. U nás posledných desať rokov ten vývoj ide proste zisku podnikateľa.

Demagog.sk už v minulosti overoval podobný výrok Jána Richtera  (O 5 minút 12, 28. októbra 2012).

Na základe údajov Eurostatu je pravda, že zisk podnikateľa k HDP na Slovensku za posledných 10 rokov rastie. Pomer mzdy zamestnanca k HDP zreteľne klesá predovšetkým posledné 4 roky. Na druhej strane nemožno hovoriť o európsky trende nárastu miezd zamestnancov na percentuálnom pomere k HDP. V posledných rokoch tento vývoj stagnuje, a v roku 2012 dosahuje úroveň z pred približne 10 rokov (rok 2003). V prípade európskeho trendu zisku podnikateľov k HDP sa za posledné štyri roky dá skôr hovoriť o stagnácií, resp. dosahovanie podobných hodnôt ako pred 10 rokmi. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

Dataset od Eurostatu (Gross operating surplus and mixed income, compensation of employees) ponúka prehľad štatistických meraní od roku 2001. Následujúca tabuľka ukazuje vývoj od roku 2008 do 2012, čiže 5 ročné obdobie.

Uvádzame číselné grafy, ktoré znázorňujú vývoj zisku podnikateľa k HDP a mzdy zamestnanca k HDP za základe údajov Eurostat (hnedá čiara - Slovensko, modrá - eurozóna, zelená - Európska únia)

Zisk podnikateľa ako percento HDP:

Mzdy zamestnancov ako percento HDP (najstaršie údaje od roku 2003):

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Marta Jančkárová

Diskusia o nezamestnanosti a dalších aktuálnych témach

Po minulo-týždnovom oznámení aprílového poklesu evidovanej nezamestnanosti o takmer 0,3 p.b. bolo isté, že nedelnajšie diskusné relácie urcite neobídu tému vývoja nezamestnanosti na Slovensku. Do verejnoprávnej televízie prišiel minister práce Ján Richter a poslanec za KDH Július Brocka. Diskusia priniesla množstvo výrokov, z ktorých sme mnohé museli oznacit na nepravdivé alebo zavádzajúce. Brocka nevie aká bola nezamestnanost na Slovensku v roku 2006, ked sa mýlil až o 3 p.b.. Poslanec KDH poriadne prestrelil v tvrdení, že ceny energií sú pre našich podnikatelov úplne najvyššie v Európe. Ceny elektriny pre podnikatelov sú vyššie v troch, ceny plynu minimálne o ôsmich krajinách Európskej únie. Brocka použil oblúbený výrok Kaníka o podiele ludí, ktorí sú zamestnaní malými firmami. Jeho odhad 90% ludí zamestnaných malými firmami, je od skutocnosti vzdialený o vyše jednu tretinu. V nepresnostiach Brocka pokracoval, ked tvrdil, že v posledných troch mesiacoch roka 2012 bol každý mesiac nárast nezamestnaných o 10 tisíc. Tento nárast bol každý zo spomenutých mesiacov nižší, s výnimkou mesiaca december 2012, kedy pocet disponibilných uchádzacov o zamestnanie bol takmer 13 500. Poslanec KDH si taktiež chybne myslí, že máme najvyššie dane z príjmu právnických osôb v okolitých krajinách. Pravdou však je, že naši západní susedia z Rakúska majú dan z príjmu právnických osôb o 2 p.b. vyššiu.


Minister práce Richter v pocte faktických prešlapov nezaostával. Nepozná napríklad pocet mladých ludí do 29 rokov, ktorý boli v rokoch 2011 evidovaní ako nezamestnaní. Richter sa pokúšal poukázat na rozdielnost vývoja hodinovej mzdy a zisku k HDP v Európe a u nás. Je síce pravdou, že pomer zisku k HDP u nás rastie a pomer mzdy k HDP klesá. Nie je však pravdou, že v Európe je opacný trend. V skutocnosti možno skôr hovorit o stagnácií týchto pomerov mzdy resp. zisku k HDP v Európe. Minister práce opakovane nepravdivo uvádza, že predstavitelia RÚZ sa mali vyjadrit, že Zákonník práce nemá vplyv na zamestnancov. Predstavitelia RÚZ sa však opakovane vyjadrili, že novela Zákonníka práce zhorší flexibilitu trhu práce a zdraží zamestnávanie. Tento nepravdivý výrok bol zopakovaný predstavitelmi strany SMER-SD už po štvrtýkrát. Nedelnajšia diskusná relácia ukázala, že ani niekolkomesacná diskusia o vývoji nezamestnanosti neprinútila politikov aby si štatistiky riadne naštudovali. Chyby v základných štatistikách vyvolávajú vážne pochybnosti ci namiesto nepozornosti alebo ludského omylu, nejde skôr o úcelové ohýbanie císel.