Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže oficiálny výsledok sčítania obyvateľstva v roku 2010 ako aj odhad počtu obyvateľov Indonézie v roku 2012 hovorí o počte približne 240 miliónov obyvateľov. 

Oficiálny výsledok sčítania obyvateľstva v roku 2010 hovorí o počte obyvateľov na úrovni približne 238 miliónov obyvateľov. 

Population Reference Bureau uvádza vo svojej správe World Population Data Sheet (.pdf) pre rok 2012, že populácia Indonézie dosiahla 241 miliónov obyvateľov. 

Podľa CIA The World Factbook je k júlu 2013 odhadovaný počet obyvateľov až na približne 251 miliónov. 

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Marta Jančkárová

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti

Do verejnoprávnej televízie prišli diskutovat hned štyria politici. Prvá cast relácie ponúkla súboj súcasného a bývalého ministra hospodárstva SR - Tomáša Malatinského a Juraja Miškova. Miškov nekorektne hovoril o vývoji výdavkov verejnej správy. V absolútnych císlach síce výdavky verejnej správy rastú (avšak okrem r. 2011), no v relatívnom porovnaní týchto výdavkov s HDP je zrejmé, že výdavky každorocne nerastú. V druhej casti relácie prišli diskutovat minister vnútra Robert Kalinák a bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitnanská. Ústrednou témou bola novela zákona o hlásení pobytu obcana. Lucia Žitnanská nekorektne uvádzala, že "omylom" schválený pozmenovací návrh Osuského, mal riešit vypustenie povinnosti nahlásit pobyt po 90 dnoch. V skutocnosti poslanci SMER-SD omylom schválili Osuského pozmenovací návrh zákona, ktorý mal zabezpecit, aby si ludia nadalej mohli zapísat ako trvalé bydlisko aj byt, ktorý majú prenajatý na dobu neurcitú a nemajú súhlas vlastníka bytu. Kalinák nesprávne uvádzal, že pravidlá, ktoré platia už dnes, budú platit aj po novele. To však nie je pravda, pretože novela zákona zavádza povinnost nahlásit pobyt po 90 dnoch, pricom nesplnenie povinnosti sa bude považovat za priestupok. Posledné minúty relácie boli venované nekonecnej volbe šéfa NKÚ. Hoci sa táto téma objavuje v diskusných reláciách už niekolko mesiacov, to nebráni ministrovi vnútra opakovane uvádzat nesprávny pocet hlasov, ktoré získal kandidát Klimeš v poslednej volbe.