Podnikatelia v Indonézii sú veľmi aktívni (pobočka SARIO, pozn.) . Je tam 5 projektov, ktoré jeden sa už realizuje

Podľa portálu energia-portal.sk a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), slovenská spoločnosť Istroenergo Levice podpísala kontrakt na výstavbu elektrárne, ktorá by sa mala nachádzať na ostrove Batam. O podpise zmluvy informovalo aj Ministerstvo hospodárstva Slovenskej Republiky. Viaceré zdroje pri tom odkazujú na rôzne formy spolupráce Slovenska s Indonéziou. Napriek tomu sa na nám nepodarilo napočítať presne 5 projektov, ktoré by pripravovala pobočka SARIO v Indonézii. Výrok preto považujeme za neoveriteľný.

Tlačová správa MH SR, 11. december 2012:
"Po skončení rokovania za prítomnosti oboch ministrov zástupcovia podnikateľskej sféry SR a Indonézie podpísali 6 memoránd o porozumení, týkajúcich sa konkrétnych projektov spolupráce z oblasti energetiky a súčasne zástupcovia slovenskej firmy Istroenero Group Levice podpísali s indonézskym partnerom kontrakt vo veci financovania a výstavby elektrárne s výkonom 2 x 60 MW v Kabile na ostrove Batam."

Tlačová správa SARIO, 11. december 2012:
"To, že spolupráca v oblasti energetiky má naozaj potenciál, potvrdzujú aj prvé konkrétne zmluvy. Príkladom je obchodná dohoda na výstavbu vodnej elektrárne 2x60 MW na ostrove Batam medzi slovenskou firmou Istroenergo Levice a indonézskym partnerom, ktorá sa má podpísať počas tejto pracovnej cesty."

Správa o stretnutí ministra hospodárska Malatinského s  ministrom – koordinátorom pre ekonomické záležitosti Indonézskej republiky s delegáciou uvádza, že témou ich stretnutia bol ďalší postup pri realizácii 15 memoránd o spolupráci. O ekonomickej spolupráci hovoril aj minister zahraničných vecí Lajčák počas svojho vystúpenia na 6. slovensko-indonézskom fóre. O podobných témach hovoril aj štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Peter Burian s dezignovaným veľvyslancom Indonézie na Slovensku.
Rozvíja sa aj spolupráca medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, akciovou spoločnosťou OSIVO Zvolen a indonézskou University Andalas. S Indonéziou chce spolupracovať aj ministerstvo obrany vo vojenskej oblasti. 

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Marta Jančkárová

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti

Do verejnoprávnej televízie prišli diskutovat hned štyria politici. Prvá cast relácie ponúkla súboj súcasného a bývalého ministra hospodárstva SR - Tomáša Malatinského a Juraja Miškova. Miškov nekorektne hovoril o vývoji výdavkov verejnej správy. V absolútnych císlach síce výdavky verejnej správy rastú (avšak okrem r. 2011), no v relatívnom porovnaní týchto výdavkov s HDP je zrejmé, že výdavky každorocne nerastú. V druhej casti relácie prišli diskutovat minister vnútra Robert Kalinák a bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitnanská. Ústrednou témou bola novela zákona o hlásení pobytu obcana. Lucia Žitnanská nekorektne uvádzala, že "omylom" schválený pozmenovací návrh Osuského, mal riešit vypustenie povinnosti nahlásit pobyt po 90 dnoch. V skutocnosti poslanci SMER-SD omylom schválili Osuského pozmenovací návrh zákona, ktorý mal zabezpecit, aby si ludia nadalej mohli zapísat ako trvalé bydlisko aj byt, ktorý majú prenajatý na dobu neurcitú a nemajú súhlas vlastníka bytu. Kalinák nesprávne uvádzal, že pravidlá, ktoré platia už dnes, budú platit aj po novele. To však nie je pravda, pretože novela zákona zavádza povinnost nahlásit pobyt po 90 dnoch, pricom nesplnenie povinnosti sa bude považovat za priestupok. Posledné minúty relácie boli venované nekonecnej volbe šéfa NKÚ. Hoci sa táto téma objavuje v diskusných reláciách už niekolko mesiacov, to nebráni ministrovi vnútra opakovane uvádzat nesprávny pocet hlasov, ktoré získal kandidát Klimeš v poslednej volbe.