Riadiaci orgán pod vedením pána Figeľa požiadal o preplatenie týchto neoprávnených výdavkov, čo je jasné z tejto listovej dokumentácie a na základe auditu, ktorý odhalil, že časť tých platieb, konkrétne tých 5,4 milióna, bolo neoprávnených, Brusel pozastavil platby (stavba diaľnice pri Považskej Bystrici, pozn.).

Tlačová správa Ministerstva dopravy, 20. februára 2013:
"Európska komisia oznámila ministerstvu dopravy prerušenie uhrádzania priebežných žiadostí o platbu listom v piatok 15. februára. Dôvodom sú výsledky národného auditu č. A441 z roku 2012. Ten zistil závažné nedostatky pri overovaní oprávneností výdavkov v roku 2011, počas ministrovania Jána Figeľa. Audit zistil, že Riadiaci orgán schvaľoval neoprávnené výdavky prijímateľom eurofondov. Preplatené neoprávnené výdavky národný audit vyčíslil na 5 410 283 eur. Ide o dvanásť faktúr, ktoré boli riadiacemu orgánu predložené v priebehu augusta až novembra 2010. Neoprávnené výdavky sa týkali najmä projektu D1 Sverepec- Vrtižer (vo výške 5,32 mil. eur)."

To, že riadiaci orgán pod vedením J. Figeľa požiadal o preplatenie týchto zdrojov, potvrdil v relácií V politike (čas 36:08) 24. februára samotný J. Figeľ.
J. Figeľ: 
"Ide o projekt, za vlády Roberta Fica, prvej vlády Roberta Fica s tým, že ešte dobiehajú niektoré práce, ktoré následne Národná diaľničná spoločnosť žiadala preplatiť. A žiadala ich preplatiť s relatívne veľkým oneskorením. Tých 5 miliónov zhruba reprezentuje práce, ktoré boli vykonávané alebo materiál dodaný."

René Medzihradský, moderátor:
"Pán Figeľ, poslal tu žiadosť váš úradník do Bruselu?"

Ján Figeľ:
"Poslal, ale opakujem, ide o platby, o zmeny zmluvy, dodatky, ktoré boli súčasťou diela za Ľubomíra Vážneho."


Výrok bol spomenutý v

V politike

Deravé slovenské cesty a spomalené dialnice

Po posledných tlacových spravách Ministerstva dopravy, a taktiež vyhlásení samotného ministra dopravy Jána Pociatka o plánovanej výstavbe 310 kilometrov dialnic do roku 2016, bola konfrotácia súcasného a bývalého ministra Jána Figela len otázkou casu. V politike boli témou deravé cesty 1. triedy a projekty na ich obnovu. V druhej casti sa politici venovali spomalenej výstavbe dialnic. Argumenty bývalého ministra boli casto rovnako deravé ako slovenské cesty po krutej zime. Bývalý minister si nesprávne pamätá priebeh tendra na ružomberský úsek dialnice D1 a dokonca aj na pocet mostov, ktoré plánovali za jeho pôsobenia opravit. Predseda KDH si taktiež pomýlil rok, kedy sa modernizovalo vyše sto kilometrov dialnic. Aby toho nebolo málo, Ján Figel poplietol aj císla kontrahovania a ceprania Operacného programu doprava. Otázne je preto, ci išlo o krátkodobý výpadok pamäte, alebo v prípade bývalého ministra dopravy Jána Figela ide o neznalost základných faktov. Jeho náprotivok Ján Pociatek si viedol lepšie. Avšak jedným dychom je potrebné dodat, že minister dopravy, hoci nehovoril nemej, vyriekol pocas diskusnej relácie len zopár faktických výrokov, ktoré sa niekolkokrát opakovali.