Konkrétne cesty prvej triedy sú z 50 % v nevyhovujúcom stave.

Program opráv a údržby ciest I. triedy na
roky 2013 až 2017
:  

"Dĺžka ciest I. triedy vo vlastníctve štátu je 3 185,720 km, z toho Slovenská správa ciest spravuje 3 183,892 km. Priemerný vek krytu vozovky (obrusných vrstiev) je 40 rokov a podiel úsekov s krytom vozovky za hranicou životnosti je 54%. ...Z hodnotenia vyplýva, že na základe výsledkov hlavných prehliadok vykonávaných cestnou databankou je až 1 406 km ciest I. triedy v správe Slovenskej správy ciest v nevyhovujúcom stave, čo predstavuje 44,15 % z celkovej dĺžky ciest I. triedy. Ďalších 168 km (5,28 %) je dokonca v havarijnom stave."
Z uvedeného dokumentu vyplýva, že 44% ciest 1. triedy je v nevyhovujúcom stave. Spomínaných 50% je spolu so započítaním vozovky v katastrofálnom stave. Vzhľadom na to, že vozovky, ktoré sú v katastrofálnom stave sú prirodzene v nevyhovujúcom stave, hodnotíme výrok J. Počiatka ako pravdivý. 

Výrok bol spomenutý v

V politike

Deravé slovenské cesty a spomalené dialnice

Po posledných tlacových spravách Ministerstva dopravy, a taktiež vyhlásení samotného ministra dopravy Jána Pociatka o plánovanej výstavbe 310 kilometrov dialnic do roku 2016, bola konfrotácia súcasného a bývalého ministra Jána Figela len otázkou casu. V politike boli témou deravé cesty 1. triedy a projekty na ich obnovu. V druhej casti sa politici venovali spomalenej výstavbe dialnic. Argumenty bývalého ministra boli casto rovnako deravé ako slovenské cesty po krutej zime. Bývalý minister si nesprávne pamätá priebeh tendra na ružomberský úsek dialnice D1 a dokonca aj na pocet mostov, ktoré plánovali za jeho pôsobenia opravit. Predseda KDH si taktiež pomýlil rok, kedy sa modernizovalo vyše sto kilometrov dialnic. Aby toho nebolo málo, Ján Figel poplietol aj císla kontrahovania a ceprania Operacného programu doprava. Otázne je preto, ci išlo o krátkodobý výpadok pamäte, alebo v prípade bývalého ministra dopravy Jána Figela ide o neznalost základných faktov. Jeho náprotivok Ján Pociatek si viedol lepšie. Avšak jedným dychom je potrebné dodat, že minister dopravy, hoci nehovoril nemej, vyriekol pocas diskusnej relácie len zopár faktických výrokov, ktoré sa niekolkokrát opakovali.