(Firma Novitech počas problémov s IS na Finančnom riaditeľstve pozn.)odmietla poskytnúť súčinnosť, ku ktorej sa zaviazala na to, aby mohlo dôjsť k plynulému prechodu od starého k novému systému, ktorý zabezpečovala do konca minulého roka táto firma, k novému systému, ktorý zabezpečuje iná firma, vybratá počas vlády Roberta Fica a ministrovania pána Počiatka.

Ivan Mikloš sa vo viacerých vyjadreniach
povedal, že súčasný stav spôsobila svojou nespoluprácou a nesúčinnosťou
práve firma Novitech. Tá tvrdí, že ministra financií upozorňovala na možný kolaps finančnej správy ešte v prvej polovici novembra minulého roka.
SME.sk:
V liste
s dátumom 18. februára, ktorý zverejnila rovnako firma Novitech,
Miklošovi napísala, že kým nebude plne fungovať nový systém, daňové
úrady by mali uprednostniť riešenie od košického Novitechu Tax.
O
dva dni na to minister Igora Krnáča, bývalého šéfa daniarov, odvolal s
tým, že vedenie vzniknutú situáciu nezvládlo. Komplexnú dodávku nového
systému KONS má zabezpečiť IBM
(ktorý počas problémov s portálom
eTax v roku 2010 zabezpečoval hardvér a bol skutočne vybratý ešte počas
vlády Róberta Fica a ministrovania Počiatka, ako to tvrdil Mikloš,
pozn.). Bývalý šéf kompetenčného centra Miroslav Mikulčík, ktorý bol
zodpovedný za zavedenie tohto systému, pre SME 21. februára potvrdil, že
na systéme spolupracuje niekoľko IT firiem.

Na strane druhej SITA vo svojej správe uvádza:
Predstavitelia Novitechu na tlačovej besede predložili viaceré
dokumenty, ktoré podľa nich svedčia o nezvládnutí celého prechodu na
nový informačný systém zo strany Finančnej správy SR a aj samotného Ministerstva
financií SR. Spoločnosť predložila napríklad aj list, ktorým ju
prvýkrát 26. januára 2012 požiadal Miroslav Mikulčík, bývalý riaditeľ
Kompetenčného centra finančných operácií, o súčinnosť a migráciu
systémov. Spôsob, akým má však Novitech spolupracovať s finančnou
správou, je podľa Jozefa Baluna presne stanovený v podpísaných zmluvách a
dodatkoch a vedenie finančnej správy ju podľa jeho slov "nemôže jedným
papierom vyzvať na migráciu". "Nebol splnený základný predpoklad –
vyzmluvnenie," zhrnul Balun dôvody, prečo nemohla spoločnosť poskytnúť
súčinnosť.Novitech tvrdí, že na jeseň minulého roka bol pripravený
dodatok k zmluve, ktorý obsahoval vyzmluvnenie aplikácií nového
centralizovaného informačného systému (IS RDS), ako aj migráciu a
bližšie nešpecifikovanú integráciu tohto systému na nový KONS IS.
Miroslav Mikulčík, v tom čase poradca ministra financií Ivana Mikloša,
však neskôr podľa spoločnosti z "nepochopiteľných príčin všetko stopol" s
tým, že žiadny dodatok sa podpisovať nebude.

Celú kauzu nie je možné overiť z primárnych zdrojov, preto nie je v našich možnostiach posúdiť kto hovorí v celom prípade pravdu.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Marta Jančkárová

Ivan Mikloš, Jozef Kollár, Peter Kažimír

Traja odborníci na ekonómiu stihli v nedelnej hlavnej politickej diskusii na STV prebrat viacero podstatných problémov. Hoci divák ocakával, že najviac sa bude debatovat o problémoch na Financnom riaditelstve, nebolo tomu úplne tak. Problém sa prediskutoval, avšak popri nom prišla rec aj na kauzu Sasanka, kde sa snažil svojho predsedu obhájit J. Kollár. Tiež sa hovorilo o nezamestnanosti pocas Fica aj Radicovej, a rovnako tak o volbe Generálneho prokurátora. Viacero výrokov z ekonomickej oblasti politici omielali ešte z minulého týždna. Množstvo faktických výrokov, ostrejšia konfrontácia, snaha nenápadne pripomenút svoje svetlé politické okamihy opät pripomenuli, že sme coraz bližšie k volbám.