(Firma Novitech pozn.)ktorá vlastnila autorské práva a pán Kažimír veľmi dobre vie, keďže bol aj štátnym tajomníkom, s ktorou boli obrovské problémy…

Novitech Tax spravuje okrem iného aj portál eTax,
ktorá je rovnako programom daňového informačného systému. Problémy so
spoločnosťou sa prejavili v roku 2010, keď skolaboval práve systém eTax, ktorého bol Novitech dodávateľom. Novitech
sa v súvislosti s problémami odvolával na hardvéru,  ktorý zasa
dodala spoločnosť IBM. Daňové riaditeľstvo podalo na Novitech žalobu ihneď po audite, ktorý mal skonštatovať nedostatky na strane spoločnosti. Stanovisko Daňového riaditeľstva SR: "Spoločnosť
pravdepodobne v snahe vyhnúť sa zodpovednosti za vzniknuté problémy
zavádza zverejňovaním poloprávd a nepravdivých údajov. Verejne vyzývame
dodávateľa, aby aktívne spolupracoval na urýchlenom vyriešení problému."

Šéf Daňového riaditeľstva a nominant SMER-u Igor Šulaj vyčíslil škody,
ktoré boli spôsobené zlyhaním systému na niekoľko stotisíc eur. Žaloba
bola napokon stiahnutá, ale to až po nástupe novej vlády, keď I.Mikloš odvolal Šulaja a na jeho miesto dočasne dosadil Zlaticu Ondruškovú. Tá po svojom nástupe zrušila žalobu. SME, 20.august 2010: "Po
zvážení všetkých okolností najmä v záujme zachovania dlhodobej
spolupráce s touto spoločnosťou na základe uzatvorených zmlúv, ako aj v
snahe urýchlene riešiť problémy zmierlivou cestou, vzalo svoj návrh na
začatie konania podaním zo dňa 22. júla späť.“
Informoval hovorca
riaditeľstva. Vvýrok o tom, že sa
problémy s firmou prejavili už počas obdobia Kažimíra vo funkcii
štátneho tajomníka je pravdivý.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Marta Jančkárová

Ivan Mikloš, Jozef Kollár, Peter Kažimír

Traja odborníci na ekonómiu stihli v nedelnej hlavnej politickej diskusii na STV prebrat viacero podstatných problémov. Hoci divák ocakával, že najviac sa bude debatovat o problémoch na Financnom riaditelstve, nebolo tomu úplne tak. Problém sa prediskutoval, avšak popri nom prišla rec aj na kauzu Sasanka, kde sa snažil svojho predsedu obhájit J. Kollár. Tiež sa hovorilo o nezamestnanosti pocas Fica aj Radicovej, a rovnako tak o volbe Generálneho prokurátora. Viacero výrokov z ekonomickej oblasti politici omielali ešte z minulého týždna. Množstvo faktických výrokov, ostrejšia konfrontácia, snaha nenápadne pripomenút svoje svetlé politické okamihy opät pripomenuli, že sme coraz bližšie k volbám.