Len v rokoch 2002-2006 prišlo, a tu sme ich spísali, na Slovensko 200 zahraničných investícií

Počet nových zahraničných investorov v rokoch 2002-2006, ktorý uvádza I.Mikloš vieme overiť na základe dokumentu MF SR- Koncepcia riadenia prílevu zahraničných investícií v kontexte globálnej ekonomickej a finančnej krízy (.pdf) Koncepcia obsahuje mieru prílevu investorov zo zahraničia v súvislosti s poskytovanou štátnou pomocou prostredníctvom agentúry SARIO. V rokoch 2002 až 2006 bol nasledovný priebeh prílevu zahraničných investícií (PZI) do hospodárstva SR:

rok PZI
2002 25
2003 22
2004 46
2005 47
2006 65
spolu             + 205            

Podľa "koncepcie" teda môžeme potvrdiť Miklošove údaje o náraste zahraničných investorov na Slovensku, kedže v rokoch 2002 až 2006 ich počet narástol o 205.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Marta Jančkárová

Ivan Mikloš, Jozef Kollár, Peter Kažimír

Traja odborníci na ekonómiu stihli v nedelnej hlavnej politickej diskusii na STV prebrat viacero podstatných problémov. Hoci divák ocakával, že najviac sa bude debatovat o problémoch na Financnom riaditelstve, nebolo tomu úplne tak. Problém sa prediskutoval, avšak popri nom prišla rec aj na kauzu Sasanka, kde sa snažil svojho predsedu obhájit J. Kollár. Tiež sa hovorilo o nezamestnanosti pocas Fica aj Radicovej, a rovnako tak o volbe Generálneho prokurátora. Viacero výrokov z ekonomickej oblasti politici omielali ešte z minulého týždna. Množstvo faktických výrokov, ostrejšia konfrontácia, snaha nenápadne pripomenút svoje svetlé politické okamihy opät pripomenuli, že sme coraz bližšie k volbám.