V októbri 2010 minister Uhliarik povedal, že chce znížiť zadĺženosť zdravotníctva zo 150 mil. na 100 mil. Fakt je taký, že teraz vláda dávala do zdravotníctva 350 mil. na oddĺženie.

Na tlačovej besede 21. októbra 2010 minister Uhliarik predstavil plány znížiť šetrením na úrovni 7-8% ročných rozpočtov nemocníc ich dlh o 50 miliónov eur (na daný moment tento dlh predstavoval takmer 149 miliónov eur, išlo by teda o zníženia na zhruba 100 miliónov eur, tak ako to tvrdí Robert Fico). Vláda pripravila na stabilizáciu zadĺžených nemocníc pred ich transformáciou na akciové spoločnosti 350 miliónov eur na ich oddlženie a parlament dané oddlženie schválil 8. septembra 2011.

Robert Fico teda hovorí pravdu. Avšak po tom, ako prezident Gašparovič danú transformáciu zablokoval, minister financií Ivan Mikloš stopol zvyšné peniaze, určené na oddlženie štátnych nemocníc. Ku dňu 9. novembra 2011 bolo na účty nemocníc prevedených 310 miliónov eur. Nepodarilo sa nám zistiť, či bolo k dnešnému dňu zvyšných 40 miliónov eur taktiež prevedených na účty nemocníc.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Marta Jančkárová

Iveta Radicová, Ján Figel, Robert Fico

Témou relácie, v ktorej prvej polovici bola Iveta Radicová, v druhej Ján Figel s Robertom Ficom, bola doznievajúca akcia lekárskych odborov a boj o jej interpretáciu. Vzhladom na predvolebné obdobie nevynechali politici možnost komentovat aktuálnu ekonomickú situáciu a vzájomne sa obvinit zo súcasnej negatívnej situácie.