…hovorím za hokejový zväz teraz, ťažko by sme nejakým spôsobom prikazovali akciovej spoločnosti a tomu generálnemu manažérov,i ako to má riešiť finančne (platový strop pre hŕačov, pozn.), keďže mu na to neprispievame.

Pro-Hokej a.s. je akciová spoločnosť tvorená klubmi Tipsport Extraligy. SZĽH ju uvádza ako jeden zo svojich riadiacich orgánov. Predsedom predstavenstva Pro-Hokeja je Juraj Koval, ktorý je aj členom výkonného výboru SZĽH. Zväz neuvádza ročné zúčtovanie, alebo rozpočet, takže sa nedá povedať, aké sú finančné vzťahy medzi týmito dvoma subjektami. Takisto sa nedá povedať, aký vplyv môže mať prezident SZĽH na predsedu predstavenstva Pro-Hokeja, keďže obaja sa podieľajú na riadené SZĽH. Tento výrok Igora Nemečeka hodnotíme ako neoveriteľný. 

O problematiku financovanie športových klubov a partikulárne aj hokejových klubov extraligy(teda akcionárov Pro-Hokej a.s.) sa zaujímal aj Transparency International. Získanie presnejších informácií o financovaní bolo i pre túto organizáciu problematické. Akékoľvek finančné príspevky od SZĽH pre akcionárov Pro-Hokej sa ani v tejto správe nespomínajú. 

Výrok bol spomenutý v

Iné

Volba prezidenta SZLH

Súcasný prezident Slovenského zväzu ladového hokeja Igor Nemecek sa v debate RTVS stretol s bývalým hokejistom slovenskej reprezentácie Richardom Lintnerom, ktorý bude jeho protikandidátom vo volbách o post prezidenta SZLH vo štvrtok 25.júna. V pocte faktických výrokov jasne viedol súcasný prezident. Nemecek sa v debate odvolával najmä na výsledky, ktoré SZLH a celkovo slovenský hokej dosiahol pocas jeho pôsobenia vo funkcii. Pri overovaní jeho výrokov sa najväcšou prekážkou ukázala byt nedostupnost interných smerníc a najmä rozpoctu SZLH pre verejnost.