Je tu vatikánska zmluva, rok 2000, ďalší zákon, ktorým sa tieto cirkvi zaoberajú – rok 2005 valorizácia.

Výrok Dušana Jarjabka hodnotíme ako pravdivý, kedže 24. novembra 2000 uzavreli Slovenská republika a Svätá stolica Vatikánsku zmluvu. A tiež je pravdou, že zákon č. 467/2005 Z. z. z 23. septembra 2005 upravuje a dopĺňa zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom a upravuje teda aj valorizáciu miezd.

Vatikánska zmluva bola podpísaná 4. decembra 2000, s platnosťou od 18. decembra toho istého roku.

Financovanie cirkvi upravuje už spomínaný zákon č. 218/1949 Sb.

§ 3 v zákone č. 467/2005 Z.z, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 218/1949 Sb hovorí:

„(1) Osobné požitky duchovných tvoria:
a) základný plat,
b) hodnostný prídavok,
c) zvýšenie základného platu za ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti.

(2) Sumy základného platu, podmienky na priznanie hodnostného prídavku a jeho výšku a podmienky na priznanie zvýšenia základného platu za ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti a podrobnosti o tomto zvýšení ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky. Základný plat sa v príslušnom roku zvýši o rovnaké percento a v rovnakom termíne, ako sa zvýši základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.“

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Štedré dotácie pre cirkvi

O možnostiach zmeny financovania cirkví na Slovensku túto nedelu v prvej casti relácie V politike diskutovali poslanec vládneho Smeru Dušan Jarjabek, exminister kultúry a clen strany SKOK Daniel Krajcer a poslanec za KDH Jozef Mikloško. Nosnými témami boli odluka cirkvi od štátu, ktorú v súcasnosti vo velkom presadzuje práve strana SKOK a Vatikánske zmluvy. Vecná a dost zmierlivá diskusia priniesla velkú cast fakticky správnych informácií.