Vieme, že máme populáciu pod hranicou záchovnosti národa a tak isto sú na tom všetky tie západné krajiny, ktoré prijali tieto inštitúcie a inštitúty a vieme, že to je veľmi vážny problém, ktorý sa nám prejaví za 30 rokov tým, že sa o nás nebude mať kto postarať.

Je síce pravda, že Slovensko a aj západoeurópske krajiny majú populáciu pod hranicou záchovnosti (ktorá je stanovená na 2,1 dieťaťa na ženu), ale nakoľko väčšina krajín, ktoré majú legalizované homosexuálne manželstvá v západnej Európe, má vyšší priemer detí na ženu ako na Slovensku, kauzalita medzi týmto typom manželstva a znížením pôrodnosti podľa verejne dostupných dát neplatí. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

Podľa údajov CIA za rok 2014, kedy Európsky priemer je 1,6 narodeného dieťaťa na ženu, je Slovensko v tejto štatistike podpriemerné - len 1,39 dieťaťa/žena. Údaje v tabuľke ukazujú pre porovnanie všetky štáty EÚ a teda i tie, v ktorých sú legalizované homosexuálne manželstvá - môžeme si všimnúť, že väčšina z nich je nielen nad hodnotou Slovenska, ale aj nad hodnotou priemeru EÚ.

Pri pohľade na pôrodnosť v krajinách EÚ, najmä v prípade štátov, ktoré majú uzákonenú určitú formu inštitútu pre osoby rovnakého pohlavia, je možné vidieť skôr rastúci trend pôrodnosti, odkedy boli tieto inštitúcie uzákonené. V Rakúsku, Holandsku, Švédsku, Nemecku, Fínsku a Írsku pôrodnosť kolíše, respektíve jemne rastie, v Belgicku, Veľkej Británii, Českej republike a Slovinsku je možné pozorovať stabilný rast, v Portugalsku ako jedinej krajine sa pôrodnosť znižuje.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Referendum, sloboda slova a radikalizácia spolocnosti

V televízii TA3 diskutovalo v nedelu na tému referenda o rodine viacero politikov, resp. aktivistov. Najviac výrokov si na svoje konto pripísal Anton Chromík z Aliancie za rodinu, sedem z nich bolo síce správnych no nevyhol sa i trom zaváhaniam v podobe nepravdy v prípade reakcií všetkých chorvátskych cirkví v referende o rodine v tejto krajine, ci zavádzania a to v prípade diskriminácie homosexuálneho páru pri adopcii dietata v Rakúsku. Dva z jeho výrokov boli neoveritelné. Desat faktických výrokov pocas relácie vyslovil Andrej Danko z SNS, až šest z nich však bolo nepravdivých. Danko sa mýlil napríklad pri interpretácii islamského práva, rezolúcie OSN proti násiliu a diskrimináciu homosexuálov, ci výklade rozhodnutia Európskeho súdu v prípade homosexuálnych manželstiev. Daniel Krajcer zo SKOK si na svoje konto pripísal pät faktických výrokov, štyri z nich boli pravdivé a jeden neoveritelný. Z cistým štítom z relácie odchádza Jozef Viskupic z OLaNO, pocas relácie však vyslovil iba tri faktické výroky.