…biskupská konferencia rozdala po kostoloch niečo podobné ako referendum, petíciu proti registrovanému partnerstvu. Dve tretiny farárov z tých kostolov poslali biskupskej konferencii túto petíciu späť, že to neprislúcha miestnym duchovným, aby vystupovali voči akejkoľvek inej minorite a tá petícia mala skutočne minimálny účinok a politici ju vôbec nevzali na vedomie.

České
médiá
v júni 2001 informovali o petícii proti prijatiu zákona o
registrovaných partnerstvách, ktorá sa konala vo farnostiach v ČR.
K petícii
Národného centra pre rodinu vyzvala
Česká biskupská konferencia. Podľa Mons. Vojtěcha Cikrla, ktorý pre médiá poskytol rozhovor, petícia vyjadrovala stanovisko cirkvi voči vtedy navrhovanému zákonu o registrovaných partnerstvách. Okrem prezentovania stanoviska cirkvi a podpory rodine bolo podľa biskupa úlohou petície aj rozvíriť diskusiu o zákone. Zákon o registrovaných partnerstvách bol napokon v ČR schválený v roku 2006.

Gay Iniciativa na svojom portály uvádza, že petícia sa za začínala prvými akciami už v máji 1999 a podľa Gay Iniciativy "[M]nozí z věřících petici odmítli podepsat, mnoho kněží jí odmítlo v kostele vůbec předložit". Demagog.SK nezistil, približné číslo alebo iný relevantný odhad koľko kňazov vrátilo petíciu proti prijatiu zákona o registrovanom partnerstve párov rovnakého pohlavia, ktorá bola spustená naplno v polovici roka 2001. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

 

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Debata o referende

V relácii O5M12 bol v štúdiu Peter Kremský a ceský aktivista Jirí Hromada doplnil diskusiu dvoma väcšími výstupmi. Hromada raz chyboval, Kremský pochybil dvakrát. Neskôr sa pripojil aj hovorca Konferencie biskupov Martin Kramar, no ten nepovedal prakticky žiadny faktický výrok.