VUCka dostáva peniaze na cesty, ale má ich opravovať mesto.

Kňažko uvádza mesto Bratislava spravuje cesty I. II. a III. triedy, čiže nielen miestne cesty ako iné obce, ale aj cesty, ktoré bežne spravuje Slovenská správa ciest (I. trieda) alebo samosprávne kraje (II. a III.). Bratislavský samosprávny kraj má v kompetenciách správu ciest II. a III. triedy, na čo dostáva zdroje zo štátneho rozpočtu. BSK udeľuje mestu Bratislava na ad-hoc báze dotácie (ako v roku 2013), na správu ciest II. a III. triedy v meste Bratislava. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Cesty I., II. a III. triedy v Bratislave spravuje Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Mesto však na opravu ciest nedostáva zvlášť peniaze z rozpočtu štátu. 

Podľa zoznamu dotácií Bratislavského kraja na rok 2013, ktorý je zverejnený na ich internetovej stránke (.xsl), Bratislava získala od Bratislavského samosprávneho kraja dotáciu 1 milión eur na opravu ciest II. a III. triedy na území Hlavného mesta SR Bratislavy. Zo sumy 1 milión financovanej Bratislavským samosprávnym krajom sa použilo na opravy ciest II. a III. triedy na území Bratislavy 999,9 tisíc eur.

Mesto Bratislava tiež dostala v roku 2013 od vlády 1,385 milióna eur na opravu výtlkov v Bratislave - bez špecifikácie, na ktoré cesty sa majú peniaze použiť.

Výrok bol spomenutý v

Téma dňa, Peter Bielik

Bratislava – komunálne volby 2014

Súcasného primátora Milana Ftácnika s podporou Smeru vyzývajú v hlavnom meste Milan Knažko s podporou šiestich stredopravicových strán a nezávislý kandidát Ivo Nesrovnal. Bratislavská debata priniesla velmi dynamickú výmenu názorov medzi troma hlavnými kandidátmi, ktorí zároven nešetrili faktami na podporu svojich tvrdení. Napriek tomu, že všetci traja v priebehu debaty chybovali, súcasný primátor nazbieral najvyšší pocet nepravdivých výrokov.