Podmienka (pre budovanie Južného obchvatu, pozn.) bola aby sme vybudovali kruhový objazd na Bratislavskej, ten sa momentálne buduje.

Vlastný materiál k rokovaniu vlády, ani uznesenie vlády k projektu k Južného obchvatu Trnavy explicitne neuvádza podmienku začatia výstavby/realizácie projektu obchvatu výstavbou okružnej križovatky. Na druhej strane ide o prirodzenú podmienku Južného obchvatu, keďže tento obchvat počíta s napojením na túto okružnú križovatku, preto bol projekt križovatky ešte v roku 2012 upravovaný. Križovatka sa začala stavať v októbri 2014 a má sa skončiť do 15. decembra 2014. Nezistili sme informácie o odložení odovzdania stavby. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Výstavba novej okružnej križovatky ulíc Bratislavskej a Strojárenskej v Trnave sa začala 6. októbra 2014 a má trvať do 15. decembra 2014. Projekt si vyžiadal investíciu vo výške takmer 730 – tisíc eur s DPH. Rozpočet pôvodne počítal s nákladmi až do 900-tisíc eur.

Výrok bol spomenutý v

Iné, Martin Strižinec

Trnava – komunálne volby 2014

Trnava sa dostala na rad ako v poradí štvrtá predvolebná debata RTVS. Na pozíciu primátora mesta sa uchádzajú piati kandidáti. Demagog.SK sa rozhodol overit troch najvážnejších kandidátov. Nezávislý kandidát Brocka poukazoval predovšetkým na problematickú transparentnost Trnavy. Fakticky nezaváhal, no viacero výrokov sme neboli schopní overit. Kandidát pravice Žitnanský pochybil trikrát. Nesprávne hovoril o meste Trnava ako o najlepšie hospodáriacom meste na Slovensku. Taktiež neuviedol presnú nominálnu hodnotu dlhu mesta. Kandidát s podporou Smeru súcasný viceprimátor Stanko pochybil nekorektne hovoril o záväzkoch vlády vo výstavbe Južného obchvatu Trnavy. Zaujímavostou bolo, že kandidát pravice a kandidát Smeru vystupovali voci sebe nekonfrontacne.