Len pre vašu informáciu aj teraz na poslednej Mestskej rade sme znižovali nájomné pre jedného podnikateľa.

Mestská rada 3. novembra 2014 schválila materiál, ktorý odporúča znížiť nájomné jednému podnikateľovi v centre mesta. O tomto návrhu definitívne rozhodne Mestské zastupiteľstvo 11. novembra 2014, keďže Mestská rada nemá právomoc bez súhlasu zastupiteľstva znížiť nájomné. Je však pravdou, že Mestská rada jednohlasne navrhla a posunula na Mestské zastupiteľstvo materiál o znížení nájomného pre podnikateľa. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 
Stanko Bystrík má na mysli stretnutie Mestskej rady z dňa 3. novembra 2014. Na tomto rokovaní poslanci Mestskej rady hlasovaním odporučili materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva na úpravu výšky nájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici Hviezdoslavova 3 (pdf, str. 9). 
"a/ Materiál - Úprava výšky nájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici 
Hviezdoslavova 3 (Tibor Vrábel - SEZAM)
prerokovať v rámci bodu „4. Majetkové záležitosti“ pod č. 4.27,"

Mestské zastupiteľstvo bude o tomto návrhu hlasovať 11. novembra 2014. Ide o bod 4,28 (materiály časť 3, .zip). Návrh hovorí o znížení nájomného pre podnikateľa Vrábela v centra mesta na Ulici Hviezdoslava 3.

Výrok bol spomenutý v

Iné, Martin Strižinec

Trnava – komunálne volby 2014

Trnava sa dostala na rad ako v poradí štvrtá predvolebná debata RTVS. Na pozíciu primátora mesta sa uchádzajú piati kandidáti. Demagog.SK sa rozhodol overit troch najvážnejších kandidátov. Nezávislý kandidát Brocka poukazoval predovšetkým na problematickú transparentnost Trnavy. Fakticky nezaváhal, no viacero výrokov sme neboli schopní overit. Kandidát pravice Žitnanský pochybil trikrát. Nesprávne hovoril o meste Trnava ako o najlepšie hospodáriacom meste na Slovensku. Taktiež neuviedol presnú nominálnu hodnotu dlhu mesta. Kandidát s podporou Smeru súcasný viceprimátor Stanko pochybil nekorektne hovoril o záväzkoch vlády vo výstavbe Južného obchvatu Trnavy. Zaujímavostou bolo, že kandidát pravice a kandidát Smeru vystupovali voci sebe nekonfrontacne.