Vyňali sme šesť škôlok zo správy TT- Komfortu a dali sme ich do pod základné školy…

Na základe zmlúv medzi mestom Trnava, zúčastnenými základnými školami a firmou TT-Komfort, s.r.o. vyňalo vo februári 2013 mesto Trnava zo správy firmy TT-Komfort, s.r.o. päť, nie šesť, materských škôl. Stankov výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Trnavská firma TT-Komfort, s.r.o. je v spoločnom vlastníctve mesta Trnava a Energiecomfort GmbH Viedeň. Pre mesto a mestské organizácie zabezpečuje portfólio služieb v oblasti energetického a objektového manažmentu.

Podľa Dodatku č.20 k zmluve o výkone správy majetku zo dňa 16. apríla 2007 medzi mestom Trnava a TT-Komfort, s.r.o., ktorý bol zverejnený 26. februára 2013, vyňalo mesto Trnava zo správy TT-Komfort, s.r.o. objetky piatich trnavských materských škôl: MŠ Okružná 27, MŠ Ružindolská 8, MŠ K. Mahra 9, MŠ Ľudová 27 a MŠ Spartakovská 6. 

Podľa zmlúv o správe majetku číslo 131, 132, 133, 134 a 160  mesto Trnava následne zverilo vyššie uvedené objekty meterských škôl do správy piatich základých škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Výrok bol spomenutý v

Iné, Martin Strižinec

Trnava – komunálne volby 2014

Trnava sa dostala na rad ako v poradí štvrtá predvolebná debata RTVS. Na pozíciu primátora mesta sa uchádzajú piati kandidáti. Demagog.SK sa rozhodol overit troch najvážnejších kandidátov. Nezávislý kandidát Brocka poukazoval predovšetkým na problematickú transparentnost Trnavy. Fakticky nezaváhal, no viacero výrokov sme neboli schopní overit. Kandidát pravice Žitnanský pochybil trikrát. Nesprávne hovoril o meste Trnava ako o najlepšie hospodáriacom meste na Slovensku. Taktiež neuviedol presnú nominálnu hodnotu dlhu mesta. Kandidát s podporou Smeru súcasný viceprimátor Stanko pochybil nekorektne hovoril o záväzkoch vlády vo výstavbe Južného obchvatu Trnavy. Zaujímavostou bolo, že kandidát pravice a kandidát Smeru vystupovali voci sebe nekonfrontacne.