Teraz k septembru sme neumiestnili (do MŠ, pozn.) tuším 71 detí, keď sa nemýlim.

Koncom augusta 2014 informoval vedúci kancelárie primátora mesta Vladimíra Butka (KDH), že v školskom roku 2014/2015 sa nepodarilo umiestniť 71 detí do materských škôlok. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 
Trnava-live.sk, 28. augusta 2014:

"V materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava bude v blížiacom sa školskom roku 1768 detí. Novoprijatých detí v materských školách je 533. “V školskom roku 2014/15 zostalo do materských škôl neumiestnených 71 detí, ktoré spĺňali kritériá pre prijatie do MŠ v Trnave. Táto potreba by mala byť pokrytá od januára 2015, kedy budú po ukončení rekonštrukcií priestorov v základných školách otvorené tri nové triedy,” informoval vedúci kancelárie primátora Pavol Tomašovič."


Aktualizovaný rozpočet mesta Trnava neuvádza koľko detí nedostalo miesto v materskej škôlke.

Výrok bol spomenutý v

Iné, Martin Strižinec

Trnava – komunálne volby 2014

Trnava sa dostala na rad ako v poradí štvrtá predvolebná debata RTVS. Na pozíciu primátora mesta sa uchádzajú piati kandidáti. Demagog.SK sa rozhodol overit troch najvážnejších kandidátov. Nezávislý kandidát Brocka poukazoval predovšetkým na problematickú transparentnost Trnavy. Fakticky nezaváhal, no viacero výrokov sme neboli schopní overit. Kandidát pravice Žitnanský pochybil trikrát. Nesprávne hovoril o meste Trnava ako o najlepšie hospodáriacom meste na Slovensku. Taktiež neuviedol presnú nominálnu hodnotu dlhu mesta. Kandidát s podporou Smeru súcasný viceprimátor Stanko pochybil nekorektne hovoril o záväzkoch vlády vo výstavbe Južného obchvatu Trnavy. Zaujímavostou bolo, že kandidát pravice a kandidát Smeru vystupovali voci sebe nekonfrontacne.