Ak sme mali na začiatku 16 škôl a z toho tri boli v relatívne dobrých číslach. Dnes máme 13 škôl a deväť škôl je už v čiernych číslach.

Demagog. SK nezistili informácie o hospodárení škôl. Choma však neuvádza presne číslo základných škôl a základných škôl s materskými školami. Stránka mesta uvádza celkovo 15 škôl a len 3. novembra 2014 schválený rozpočet na rok 2015 uvádza počet 14 a to aj nasledujúce roky 2016 a 2017. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.
Stránka mesta Žilina uvádza celkovo 9 základných škôl (resp. 10, no jedno elokované pracovisko jednej ZŠ - nepočítame) a 6 základných škôl spolu s materskými školami. Spolu teda 15 základných škôl. 
V roku 2013 bolo ešte celkovo 18 základných škôl a základných škôl spolu s materskými školami. Potvrdzuje to aj záverečný účet mesta za rok 2013 (.pdf, s. 100)
3. novembra 2014 poslanci mesta Žilina schválili rozpočet na rok 2015 (.pdf, s. 97). V ňom sa uvádza plán počtu základných škôl na rok 2015 na číslo 14. Podľa rozpočtu na rok 2014 (.pdf, 97) bol počet škôl v roku 2014 plánovaný na počet 17, v roku 2015 celkovo 16 a s roku 2017 počet 14 škôl. 
O zrušení škôl informoval v auguste 2014 hovorca mesta Žilina (všetky tieto zmeny sú zohľadnené na stránke mesta), pričom tieto zámery boli známe už v roku 2013

"Mesto Žilina v rámci racionalizácie zrušilo Základnú školu s materskou školou Zádubnie a od 1. septembra 2014 to bude iba MŠ Zádubnie. Zo ZŠ Gaštanová a ZŠ s MŠ Na stanicu 27 bude od 1. septembra 2014 ZŠ s MŠ Gaštanová a ZŠ Hollého bude v novom školskom roku pripojená k ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová,“ uviedol Čorba."

Mesto v dokumentoch o rozpočtoch mestských organizácii neuvádza údaje pre jednotlivé školské zariadenia samostatne. Komisia školstva a mládeže v Žiline uvádza len zápisnice zo stretnutí, ktoré neuvádzajú potrebné informácie. Ministerstvo školstva vydáva každoročné správu o hospodárení škôl, no tato správa neuvádza detailnejšie informácie za jednotlivé školy alebo mesta. Ide o agregované údaje za celé SR. INEKO neuvádza celkové hospodárenie, ale len celkové finančné zdroje, ktorými školy disponujú v školskom roku. Taktiež ani na stránkach škôl sa takéto dokumenty nenachádzajú.

Výrok bol spomenutý v

Iné, Martin Strižinec

Žilina – komunálne volby 2014

Debata kandidátov na primátora mesta Žilina bola v poradí druhou velkou predvolebnou debatou na RTVS. Spolu debatovalo až 10 kandidátov na primátora predovšetkým o športe, školstve a mestských bytoch.  Vzhladom na obmedzený cas a ludské zdroje sme overili pät kandidátov. Kandidáti mali na reakcie a vyjadrenia len 30 sekundový limit. Mnoho kandidátov s týmto obmedzením bojovalo. Prekvapením bolo, že kandidát KDH Belinský za celý cas povedal len jeden výroky, ktorý naplnal znaky faktickosti a overovatelnosti. Zvyšní štyria overovaní kandidáti už povedali podstatne viac výrokov. Až po tri faktické chyby povedali úradujúci primátor Choma a kandidát Ondák. Slota povedal najviac neoveritelných výrokov a aj jednu nepravdu. A kandidát širokej koalície Barcík nekorektne hovoril o vývoji dlhu v meste za primátorovania Chomu.