Snáď kde mu absolútne nevyšlo a ja som mu vrátil všetkých 6 zákonov, to boli zákony týkajúce sa reformy zdravotníctva, kde ozaj vtedy došlo k takej situácii, že z pacienta sa začal robiť klient ako sme vtedy hovorili.

Na oficiálnych stránkach prezidenta Ivana Gašparoviča nachádzame zoznam zákonov vrátených na opätovné prerokovanie NR SR. Ivan Gašparovič pravdivo uvádza, že v čase vlády Mikuláša Dzurindu vrátil presne šesť zákonov týkajúcich sa reformy zdravotníctva. Časť výroku o tom, že tieto zákony robia z pacienta klienta klasifikujeme ako politický názor a nehodnotíme faktickú správnosť.

  • zákon z 22. septembra 2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti
    uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za
    služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  • zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
    poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
    zákonov
  • zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
    pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a
    doplnení niektorých zákonov
  • zákon o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 954/2002
    Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Rozhovor s Ivanom Gašparovicom

Ivan Gašparovic sa zúcastnil televíznej diskusie posledný krát vo funkcii prezidenta Slovenskej republiky, ktorú zastáva od roku 2004 do 15. júna 2014. Pri svojej politickej labutej piesni sa však nevyhol nepradivým a zavádzajúcim výrokom, ktorých si na konto zapísal takmer tolko, ako pravdivých. Nepomýlil sa len pri tvrdení, že väcšina Slovákov nemá internet, ale aj pri vážnejších témach, akou je pomoc Slovenska na Ukrajine alebo obhajoba vlastnej spolupráce s vládou Roberta Fica v porovnaní s Dzurindovou vládou.