Daňové zaťaženie: tentokrát sme v tej časti grafu, kde je daňové zaťaženie najvyššie.

Ján Oravec cituje Business Europe Reform Barometer (.pdf), uverejnený 13. marca 2014:

Graf zobrazuje celkové daňové zaťaženie ako percento HDP v rokoch 2000 a 2013, v prípade Indie a Číny v roku 2012.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Peter Bielik

Predvolebný európsky špeciál na TA3

Overili sme velkú predvolebnú debatu, v ktorej na TA3 diskutovalo 10 kandidátov do Európskeho parlamentu. Polovica z nich takmer vôbec nepodporovala svoje argumenty faktickými tvrdeniami a v prípade Ivana Štefanca sme dokonca nezaznamenali žiadny faktický výrok. Do istej miery to mohlo byt ovplyvnené tým, že v porovnaní s ostatnými diskutujúcimi dostal od moderátorov najmenej priestoru. Informáciu o poskytnutom priestore v debate priniesol tím Vrtiet psom.