Ďalší graf: my oproti Číne, Indii USA, Japonsku, Indii zaostávame z hľadiska rastu produktivity. V našich krajinách nerastie produktivita, alebo rastie, ale oveľa pomalšie.

Ján Oravec cituje Business Europe Reform Barometer (.pdf), uverejnený 13. marca 2014:

Graf zobrazuje nárast produktivity práce na osobu ako priemerný ročný nárast medzi rokmi 2001 a 2012.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Peter Bielik

Predvolebný európsky špeciál na TA3

Overili sme velkú predvolebnú debatu, v ktorej na TA3 diskutovalo 10 kandidátov do Európskeho parlamentu. Polovica z nich takmer vôbec nepodporovala svoje argumenty faktickými tvrdeniami a v prípade Ivana Štefanca sme dokonca nezaznamenali žiadny faktický výrok. Do istej miery to mohlo byt ovplyvnené tým, že v porovnaní s ostatnými diskutujúcimi dostal od moderátorov najmenej priestoru. Informáciu o poskytnutom priestore v debate priniesol tím Vrtiet psom.