My schválime (v EP, pozn.) za jeden týždeň viac legislatívy ako Národná rada za dva za tri roky.

Stručný prehľad (doc) legislatívnej činnosti NR SR v VI. volebnom období, pripravený k 14.2.2014, čo predstavovalo 32 zasadnutí, uvádza legislatívnu činnosť NR SR. Počas tohto obdobia bolo schválených celkom 227 zákonov. Jednotlivo za rok 2012 to bolo 83, za rok 2013 to bolo 137 a za 4 zasadnutia v roku 2014 to bolo 7 prijatých zákonov.

Na webovej stránke europa.eu sa objavila správa (pdf) s odpoveďami na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa Európskeho parlamentu. Táto správa priniesla časť s názvom Parlament v číslach (str.8). V tejto časti bolo rozoberané obdobie rokov 2009-2012.

,,Od júla 2009 do januára 2012 Parlament pozmenil, doplnil a odhlasoval 238 legislatívnych textov".

,,Parlament je pri rozhodovaní o rozpočte a výdavkoch EÚ a tiež pri schvaľovaní účtov EÚ (tzv. „udelenie absolutória“) rovnocenným partnerom členských štátov. V období od júla 2009 do januára 2012 Parlament prijal 98 takýchto rozhodnutí."

,,Okrem legislatívnych rozhodnutí a rozhodnutí týkajúcich sa rozpočtu Parlament schválil 258 iniciatívnych správ a 281 uznesení".

,,V období od júla 2009 do januára 2012 poslanci na plenárnych zasadnutiach schválili celkovo 380 legislatívnych dokumentov."

,,Parlamentné výbory a politické skupiny poslancov EP predložili na plenárnych zasadnutiach 13.398 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, z ktorých bolo 6.633 pozmeňovacích návrhov schválených".

Aj v prípade, pokiaľ by sme všetky tieto čísla sčítali a považovali za "legislatívu" (čo by pravdepodobne predstavovalo širšiu definíciu ako tá využitá pre NR SR), v sumáre sa nebude jednať o číslo, ktoré by sedelo s tým Vladimíra Maňku.  V sumáre sa jedná o číslo 7630 prijatých legislatívnych dokumentov za obdobie júl 2009-január 2013, čo predstavuje 31 mesiacov. Naopak  za obdobie rokov apríl 2012-január2014, čo predstavuje 22 mesiacov, bolo na SR schválených 227 legislatívnych rozhodnutí.

Jednoduchým prepočtom 31 mesiacov, ktoré potreboval Európsky parlament na schválenie 7630 legislatívnych krokov na týždne, nám vyjde približný počet schválenej legislatívy za jeden týždeň:

31*4=124
7630/124= 61,53

Na základe tohto výpočtu môžeme určiť, že EP za týždeň schváli približne 62 legislatívnych dokumentov (a to aj vrátane schválených pozmeňovacích návrhov, pozn.). To však nepredstavuje väčšie číslo ako počet schválených zákonov NR SR za obdobie 22 mesiacov, a teda ani nie 2-3 rokov. Výrok teda hodnotíme ako nepravdivý.

Výrok bol spomenutý v

Iné

Café Európa: Preco íst volit do EP?

Na diskusii Café Európa sa 13. mája stretli štyria horúci kandidáti na posty europoslancov. Štefanec (SDKÚ-DS) obstál v našom hodnotení bez prešlapu, avšak v porovnaní s ostatnými diskutujúcimi sme u neho zaznamenali omnoho menej faktických tvrdení, a tie sa navyše len okrajovo dotýkali problematiky EÚ. Oravec (SaS) si pri dvojnásobnom pocte výrokov pripísal jeden nepravdivý výrok. Jozef Viskupic (OLaNO) mal ešte viac faktických výrokov, avšak nazbieral aj viac omylov. Dlhorocný europoslanec Vladimír Manka (Smer-SD), chyboval až vo šiestich výrokoch.