Vieme, že sme dočerpali až v rokoch 2004-2006, aj vtedy to bolo že sa to nestíhalo, ale sme ich dočerpali na viac ako 90 %.

Podľa správy Ministerstva financií sme za obdobie 2004-2006 vyčerpali až 99,56% stanovených záväzkov z eurofondov v rámci štrukturálnych fondov. Výška záväzku predstavovala 1 169 156 967 euro z čoho bolo využitých 1 164 053 170 euro.

Z kohézneho fondu sme za dvojročné obdobie využili až 100%.

V programovom období 2004 - 2006 bolo v rezorte školstva využitých takmer 97 %. Tento údaj z 11. novembra 2009 sa vzťahuje na všetky regióny Slovenska, okrem Bratislavského kraja. Práve Bratislavský kraj zaznamenal v danom programovom období ešte vyšší nárast čerpania - až 118 %. 

V roku 2005 sa vyjadril vtedajší podpredseda vlády Pál Csáky, že "v roku 2003 boli veľmi vážne obavy, že nedokážeme vyčerpať prostriedky z európskych štrukturálnych fondov, pretože nemáme dostatok vyškolených ľudí."
Z inej správy z roku 2005 vyplýva, že v danom čase meškalo čerpanie štrukturálnych fondov. Obtiažny začiatok čerpania najmä z časového hľadiska ukazuje aj iný článok z roku 2005. 
Výrok hodnotíme ako pravdivý a podrobnejší prehľad využitia jednotlivých fondov v oblasti znižovania nezamestnanosti za 2004-2006 podáva práca Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika. 

Výrok bol spomenutý v

Iné

Café Európa: Preco íst volit do EP?

Na diskusii Café Európa sa 13. mája stretli štyria horúci kandidáti na posty europoslancov. Štefanec (SDKÚ-DS) obstál v našom hodnotení bez prešlapu, avšak v porovnaní s ostatnými diskutujúcimi sme u neho zaznamenali omnoho menej faktických tvrdení, a tie sa navyše len okrajovo dotýkali problematiky EÚ. Oravec (SaS) si pri dvojnásobnom pocte výrokov pripísal jeden nepravdivý výrok. Jozef Viskupic (OLaNO) mal ešte viac faktických výrokov, avšak nazbieral aj viac omylov. Dlhorocný europoslanec Vladimír Manka (Smer-SD), chyboval až vo šiestich výrokoch.