DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anna Záborská

Kresťanská únia (klub OĽaNO)

Sú to správy, ktoré vzniknú buď z iniciatívy poslanca osobne, samozrejme musí to byť potom schválené výborom a konferenciou predsedov výborov alebo vzniknú z podnetu Európskej komisie, ktorá vydá určitý dokument a Európsky parlament na základe toho dokumentu vypracuje iniciatívnu správu. (hovorí o správach ako napr. Estrela a Lunacek, pozn.)

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 09.04.2014
Neoveriteľné

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2014
success
error