Udelenie veľkorysej kultúrnej a školskej autonómie je podmienkou spokojnosti Kurdov so životom v Turecku. K tomu patrí aj politická reprezentácia v tureckých inštitúciách, predovšetkým zníženie prahu pre vstup do Parlamentu z doterajších 10 % na tradičných 5 %.

Podľa oficiálnej stránky tureckého parlamentu, Turecko v súčastnosti používa pri parlamentných voľbách systém proporčného zastúpenia s 10-percentným volebným kvórom do národného zhromaždenia.

Samotnému problému reprezentácie Kurdov kvôli vysokému volebnému kvóru bola venovaná i správa OSCE v roku 2002 a 2011, podľa ktorých 10-percentný prah prakticky eliminuje akúkoľvek šancu menšinových strán na zvolenie do parlamentu a týmto deformuje hlavný zámer proporčného volebného systému.

Viac o tejto téme sa dozviete napríklad na portáli euractiv.sk.

Výrok bol spomenutý v

Iné

Vystúpenia poslancov Európskeho parlamentu, cast 5.

Ako pokracovanie k všeobecnej analýze plenárnych vystúpení slovenských europoslancov, sme overili niektoré ich faktické výroky. Zaujímali nás len tie výroky, ktoré neboli výsledkom „rekapitulácie“ prerokovávaných dokumentov (návrh uznesenia, dôvodová správa a pod.). Analyzovali sme vystúpenia poslancov a poslankýn na plenárnych schôdzach za uplynulý rok. 

V prípade niektorých overovaných výrokov nie je možno ani tak zaujímavá ich pravdivostná hodnota, ako ich samotný obsah. Najmä z pohladu ich pridanej ci informacnej hodnoty. 

Jediné nesprávne faktické tvrdenie, ktoré sme zaznamenali bolo od Vladimíra Manku. Ten si zrejme nesprávne preložil anglický text do slovenciny, a tak sa z jedného bilióna eur stal jeden trilión eur.

Už v minulosti sme overovali výroky prvej casti europoslancov (a samostatne aj výroky Jaroslava Pašku) . V prípade Sergeja Kozlíka sme nenašli ani jedno faktické tvrdenie, ktoré by sme mohli oznacit ako „originálne“.