EÚ má druhé najväčšie výdavky na armádu na svete.

Podľa údajov SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), majú členské štáty EÚ skutočne druhé najvyššie výdavky na armádu na svete.

Na základe údajov databázy SIPRI, ktorá zhromažďuje údaje o výdavkoch na obranu jednotlivých štátov sveta a regiónov/zoskupení, sme vytvorili interaktívny graf šiestich krajín/zoskupení s najvyššími výdavkami na obranu za roky 2009 až 2012.

V nasledujúcom grafe sú uvedené údaje za rok 2012:

Výrok bol spomenutý v

Iné

Vystúpenia poslancov Európskeho parlamentu, cast 5.

Ako pokracovanie k všeobecnej analýze plenárnych vystúpení slovenských europoslancov, sme overili niektoré ich faktické výroky. Zaujímali nás len tie výroky, ktoré neboli výsledkom „rekapitulácie“ prerokovávaných dokumentov (návrh uznesenia, dôvodová správa a pod.). Analyzovali sme vystúpenia poslancov a poslankýn na plenárnych schôdzach za uplynulý rok. 

V prípade niektorých overovaných výrokov nie je možno ani tak zaujímavá ich pravdivostná hodnota, ako ich samotný obsah. Najmä z pohladu ich pridanej ci informacnej hodnoty. 

Jediné nesprávne faktické tvrdenie, ktoré sme zaznamenali bolo od Vladimíra Manku. Ten si zrejme nesprávne preložil anglický text do slovenciny, a tak sa z jedného bilióna eur stal jeden trilión eur.

Už v minulosti sme overovali výroky prvej casti europoslancov (a samostatne aj výroky Jaroslava Pašku) . V prípade Sergeja Kozlíka sme nenašli ani jedno faktické tvrdenie, ktoré by sme mohli oznacit ako „originálne“.