V súčasnosti máme (EÚ, pozn.) desať strategických partnerov: USA, Kanada, Brazília, Rusko, Čína, India, Japonsko, Južná Kórea, Juhoafrická republika a Mexiko.

Podľa pracovného dokumentu (.pdf, str. 11) Thomasa Renarda z European Strategic Partnership Observatory z októbra 2013, "mala Európska Únia v roku 2013 strategické partnerstvá s desiatimi krajinami, menovite Brazília, Kanada, Čína, India, Japonsko, Mexiko, Ruská federácia, Južná Afrika, Južná Kórea a Spojené štáty americké." (vlastný preklad, pozn.)

Výrok bol spomenutý v

Iné

Vystúpenia poslancov Európskeho parlamentu, cast 5.

Ako pokracovanie k všeobecnej analýze plenárnych vystúpení slovenských europoslancov, sme overili niektoré ich faktické výroky. Zaujímali nás len tie výroky, ktoré neboli výsledkom „rekapitulácie“ prerokovávaných dokumentov (návrh uznesenia, dôvodová správa a pod.). Analyzovali sme vystúpenia poslancov a poslankýn na plenárnych schôdzach za uplynulý rok. 

V prípade niektorých overovaných výrokov nie je možno ani tak zaujímavá ich pravdivostná hodnota, ako ich samotný obsah. Najmä z pohladu ich pridanej ci informacnej hodnoty. 

Jediné nesprávne faktické tvrdenie, ktoré sme zaznamenali bolo od Vladimíra Manku. Ten si zrejme nesprávne preložil anglický text do slovenciny, a tak sa z jedného bilióna eur stal jeden trilión eur.

Už v minulosti sme overovali výroky prvej casti europoslancov (a samostatne aj výroky Jaroslava Pašku) . V prípade Sergeja Kozlíka sme nenašli ani jedno faktické tvrdenie, ktoré by sme mohli oznacit ako „originálne“.