Bolo zistené, je to verejný register, ktorý podávajú a vlastne vypĺňajú sami sudcovia, že každá piata osoba na súde je v rodinnom vzťahu. V blízkom vzťahu. A tie ostatné osoby sú vo vzťahu. Je to myslím rok 2012 od 2004. Transparentcy zisťovala aj spätne.

To ci je alebo nie je sudca v príbuzenskom vztahu s iným sudcom sa dá zistit len na základe majetkových priznaní sudcov, ktorí sú v nich povinní zaznacit mená blízkych osôb v justícii. Tieto údaje z majetkových priznaní sudcov spracoval portál otvorenesudy.sk. Citujeme zistenia, ktoré publikovali prostredníctvom blogu"Zo sudcovských priznaní za minulý rok vyplýva, že z 1383 aktívnych sudcov, ktorí minulý rok podali majetkové priznanie, má blízky rodinný vztah k inému sudcovi ci zamestnancovi na súdoch 277 z nich, ciže každý piaty.

"Blog Transparency International uvádza, že "Z deklarovaných 276 rodinných vztahov ide v 55 percentách prípadov o vztah k dalšiemu sudcovi. Dalšia pätina vztahov sa týka vyšších súdnych úradníkov. Zvyšok sú najmä vztahy k administratívnych pozíciám ako sú asistenti ci súdni tajomníci.". Taktiež ja pravda,že sudcovia sami vyplnajú tieto údaje "Blízke osoby sa nahlasujú v každorocných majetkových priznaniach. Sudcovia majú uviest osoby, ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov alebo ministerstva ci organizácií v pôsobnosti ministerstva (napr. aj väznice). Za blízku osobu sa považujú príbuzní v priamom rade (rodicia, deti, vnúcatá) ako aj súrodenec ci manžel. Respektíve osoby, ktoré sú v podobne blízkom vztahu.  Sudcovia vo výkazoch ale nemusia konkrétne uviest, aký presne vztah príbuznosti to je."

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Súdnictvo na Slovensku

V nedelnej diskusnej relácii na Jednotke sa stretol súcasný minister spravodlivosti Tomáš Borec s Miroslavom Kadúcom (OLaNO), clenom Ústavnoprávneho výboru NR SR. Ich diskusia sa, podobne ako tá medzi Robertom Ficom a Pavlom Hrušovským, zameriavala najmä na problémy súdnictva na Slovensku. Minister Borec si v našich štatistikách pripísal jeden nepravdivý a jeden zavádzajúci výrok. Za zavádzajúce sme hodnotili jeho tvrdenie, že zákon o advokácii, ktorý do parlamentu predložila jeho vláda, bol podla neho už pripravený predchádzajúcou vládou a ministerkou spravodlivosti Luciou Žitnanskou. V skutocnosti je to ale práve predlženie koncipientskej doby, ktorá priniesla kritiku za znevýhodnovanie mladých absolventov škôl, ktorá bola do zákonu zakomponovaná novou vládou a ktorú Lucia Žitnanská sama v parlamente navrhovala skrátit. Minister okrem toho nepravdivo uvádza, že z justicnej reformy predchádzajúcej ministerky Žitnanskej je Ústavným súdom pozastavená úcinnost iba v jednom prípade - zákona o sudcoch. V skutocnosti Ústavný súd pozastavil úcinnost aj u druhého zákona - zákona o prokuratúre. Druhý diskutujúci Miroslav Kadúc z našej analýzy vyšiel s jedným nepravdivým výrokom, ked (nepochopitelne) tvrdil, že vláda Smeru bola pri rezorte spravodlivosti posledných 8 rokov, z toho 6 ho mala priamo pod kontrolou. V skutocnosti z posledných 8 rokov vládol Smer samozrejme iba 6, pricom v prvej vláde Roberta Fica rezort spravodlivosti spadal pod HZDS.