V EÚ v súčasnosti žije viac ako 6 miliónov Rómov, v celej Európe sa ich počet odhaduje na 10 až 12 miliónov. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším podielom rómskej populácie v Európe a na základe mojich vedomostí na Slovensku aktuálne žije viac ako 350 tisíc Rómov, ktorí tvoria 6,5 % z celkového počtu obyvateľov krajiny. Najväčšia koncentrácia rómskeho etnika je na východe Slovenska (viac ako 60 % z ich celkového počtu) a najväčší podiel má Košický (31 %) a Prešovský kraj (29,3 %), odkiaľ priamo pochádzam.

Pri používaní štatistík o počte Rómov narážame na problém, že reálny stav
nie je nikdy zhodný s počtom ľudí, ktorí sa k rómskej menšine priznávajú
v oficiálnych sčítaniach ľudu. Napríklad na Slovensku žije podľa sčítania ľudu z roku 2011 oficiálne 105 tisíc Rómov, ich odhadovaný počet sa však pohybuje na úrovni 400 až 600 tisíc.

Výrok M. Smolkovej hodnotíme ako pravdivý pretože údaje, ktoré uvádza sa zhodujú s dostupnými zdrojmi alebo nie sú od nich zásadne odlišné. Údaje o koncentrácií rómskeho etnika na východnom Slovensku sa nám nepodarilo overiť.

Počet Rómov v Európe sa naozaj odhaduje na 10-12 miliónov, z toho 6 miliónov v EÚ, podľa viacerých zdrojov (EuroInfo, EurActivPravda). Portál romovia.sme.sk uvádza odhady Rómov pre jednotlivé európske krajiny, podľa tohto zdroja má Slovensko jeden z najvyšších podielov Rómov k celkovému obyvateľstvu, konkrétne 9,17%. Takýto údaj uvádza aj EurActiv. Podľa výsledkov Atlasu rómskych komunít celkový počet Rómov na Slovensku tvorí 7,45 %. Údaj 6,5%, ktorý uvádza M. Smolková tak korešponduje len s tými najnižšími odhadmi počtu Rómov žijúcich na Slovensku.

Posledné údaje M. Smolkovej o koncentrácií rómskeho etnika (východné Slovensko 60 %, Košický kraj 31 % a Prešovský kraj 29,3%) sa nám nepodarilo overiť. Informácie o percentuálnom podiele Rómov v obciach Slovenska prináša Atlas rómskych komunít, avšak z neho nemožno vyčítať absolútny počet Rómov žijúcich v jednotlivých krajoch a teda ani ich koncentráciu. Vyplýva z neho však to, že najviac obcí s najväčším percentuálnym podielom Rómov je v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji.

ZDROJ: Atlas rómskych komunít (Obrázok v plnom rozlíšení)

Výrok bol spomenutý v

Iné

Vystúpenia poslancov Európskeho parlamentu, cast 3.

Ako pokracovanie k všeobecnej analýze plenárnych vystúpení slovenských europoslancov, sme overili niektoré ich faktické výroky. Zaujímali nás len tie výroky, ktoré neboli výsledkom „rekapitulácie“ prerokovávaných dokumentov (návrh uznesenia, dôvodová správa a pod.). Analyzovali sme vystúpenia poslancov a poslankýn na plenárnych schôdzach v období september 2013 až 2014 (teda po poslednej letnej prestávke, pozn.).

Eduard Kukan tvrdil, že v Bangladéši nemá opozícia zastúpenie v Parlamente prvýkrát od roku 1991. Avšak podobná situácia, ked opozícia bojkotovala volby a nezískala tak žiadne kreslá v parlamente, nastala už v roku 1996. Podla Moniky Smolkovej v Európe v poslednom desatrocí klesali výdavky na infraštruktúru. Z dostupných zdrojov ale vyplýva, že z celkového hladiska neplatí takéto zovšeobecnenie a navyše vo viacerých európskych krajinách bol trend dokonca opacný ako tvrdí Smolková. Poslankyna tiež nesprávne interpretuje výsledky Eurobarometra. Namiesto citovania výsledkov z najaktuálnejšieho dostupného prieskumu z jari 2013, hovorí o prieskume z roku 2012, pricom nie je jasné, ktorý z dvoch prieskumov (jar/jesen) má na mysli. V obidvoch prípadoch však jej tvrdenie nie je v súlade s výsledkami.

Výroky Jaroslava Pašku sme už v minulosti overovali samostatne. V prípade Kataríny Nevedalovej sme nenašli ani jedno faktické tvrdenie, ktoré by sme mohli oznacit ako „originálne“.