Keď dovolíte, ešte by som ukázal takýto graf, toto je rok 1993, 14,4 % nezamestnanosť. Rok 2013 – 14,4 % nezamestnanosť.

Pre účely overenia výroku postačuje overiť nezamestnanosť v roku 1993, 2012 a 2013. J. Behýlovi sedí len údaj o nezamestnanosti za rok 1993. Za rok 2013 nie sú známe čísla výberovej nezamestnanosti, len za 3. štvrťrok 2013, resp. priemer za tri prvé štvrťroky 2013 (14,1%). Priemerná evidovaná nezamestnanosť za dvanásť mesiacov rok 2013 ja na úrovni 14,2%. Behýl nepozná inakšie čísla o nezamestnanosti za rok 2013 ako nami uvedené. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Rok 1993 2012 2013
Nezamestnanosť 14,4 (NBS); 12,2 (Svetová Banka) 14,0% (ŠÚ SR); 13,6% (Ústredie práce) 14,1% (prvé tri štvrťroky ŠÚ SR); 14,2% (Ústredie práce) 

Svetová banka uvádza na svojej stránke hodnotu nezamestnanosti v roku 1993 na úrovni 12,2%. Avšak podľa Výročnej správy Národnej Banky Slovenska za rok 1993, bola nezamestnanosť v roku 1993 na úrovni 14,4% (str. 26). NBS pracuje s mesačnými číslami preto pravdepodobne pracuje s dátami evidovanej nezamestnanosti.  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje na svojich stránkach štatistiky nezamestnanosti od roku 1997. Štatistický úrad SR eviduje na svojich stránkach štatistiky nezamestnanosti až od roku 2001. Na stránke OECD sú dostupné štatistiky o nezamestnanosti na Slovensku až od roku 1998, podobne ako aj na stránkach EUROSTAT

Pre rok 2013 nie sú známe konečné čísla. Posledné čísla výberovej miery nezamestnanosti sú za 3. štvrťrok 2013 (zverejnené ŠÚ SR v decembri 2013), keď bola nezamestnanosť na úrovni 14,1%. Priemerná nezamestnanosť za prvé tri štvrťroky je na úrovni 14,2%.
ÚPSVaR poskytuje aj mesačné štatistiky miery nezamestnanosti, pričom priemerná mesačná miera nezamestnanosti za rok 2013 (priemer hodnôt 12. mesiacov) vychádza na úrovni 14,1%

K dispozícií zatiaľ nie sú kompletné údaje ŠÚ SR ani ÚPSVaR o nezamestnanosti za rok 2013. Výsledky za rok 2013 taktiež nezverejnila ani OECD, EUROSTAT či Svetová banka
V štúdiu J. Behýl ukazoval tento graf:

Výrok bol spomenutý v

V politike, Ľuba Oravová

Boj o Prezidentský palác – Osuský vs Behýl

Televízia TA3 už od polovice decembra 2013 postupne pozýva kandidátov na prezidenta do diskusnej relácie V politike. V nedelu dostali šancu prezentovat svoje plány, názory a postoje Peter Osuský, kandidát SaS a jeho protivníkom bol obciansky kandidát Jozef Behýl. Behýl si do štúdia priniesol graf o nezamestnanosti a mapu významných/strategických podnikoch. Obe grafiky po konfrontácii s faktami nemohli byt hodnotené inak ako nepravdivé. Behýl tiež nesprávne uviedol úroven cerpania eurofondov, ked sa mýlil o viac ako 5 percentuálnych bodov. Osuský neskrýval, že je kandidát SaS naopak hlásil sa k nej. Prestrelil však pri výroku, ked oznacil stranu SaS za stranu bez káuz. Hoci Demagog.SK nehodnotí co sú kauzy, ich velkost ci oprávnenost, ak vychádzame z médií, jej celní predstavitelia Sulík a Chren mali Sasanku a Hayekovcov a kauzu "Liberálny dom" možno oznacit za kauzu celej SaS. Taktiež sa snažil svoj postoj k registrovaným partnerstvám legitimizovat "vylepšeným" výrokom britského premiéra Camerona.