pre mňa úspechom je už aj to, čo sa udialo, ten obdivuhodný výkon nazbieraných 22 057 hlasov (podpisov, pozn.).

Rovnaký výrok povedal v tej istej relácii aj I. Matovič. Je pravdou, že podporovatelia H. Mezenskej dokázali vyzbierať presne 22 057 podpisov od občanov na jej kandidatúru za prezidentku SR. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Treba upozorniť, že k dnešnému dňu nie je známe koľko podpisov bude aj platných, keďže kontrola pravosti podpisov prebieha od doručenia podpisových hárkov. 

To či vyzbierať 22 tisíc podpisov je obdivuhodný výkon, Demagog.SK nehodnotí.

Výrok bol spomenutý v

V politike, René Medzihradský

Co prinesie rok 2014 a prezidentskí kandidáti

V prvej diskusnej relácii V politike v roku 2014 sa stretli Igor Matovic, Andrej Danko. V druhej casti diskutovali prezidentskí kandidáti Mezenská a Fischer. Prvou otázkou po takmer mesacnom televíznom diskusnom pôste bola hokejová nominácia na ZOH v Soci a chýbajúci Miroslav Šatan. Po hokejovej vložke sa diskutovalo predovšetkým o vnútrostraníckych otázkach SNS a hnutia OLaNO. Matovic si nesprávne myslí, že stanovy OLaNO sú verejne prístupné. Verejne prístupné skutocne nie sú. Danko už druhýkrát zopakoval nesprávnu informáciu o tom, že zisky telekomunikacných firiem na Slovensku sa rocne pohybujú na úrovni jednej miliardy eur. Toto císlo by sa blížilo k realite jedine vtedy, ak by sme spocítali zisky v troch po sebe nasledujúcich rokoch. Aj to by približne 150 miliónov eur k jednej miliarde chýbalo. Predseda SNS taktiež nesprávne uvádzal, že až 14 miliárd rocne odchádza do zahranicia. V skutocnosti je to nemej ako jedna štvrtina. Danko dalej chybne interpretoval výrok I. Matovica o peniazoch za hlasy po volbách. 

Helena Mezenská sa dopustila pomerne kuriózneho faktického prešlapu, ked vyhlásila, že máme v spolocnosti patový stav, kedy stále nemáme menovaného prokurátora. Clenka OLaNO si asi nevšimla, že Jaromír Cižnár bol zvolený 18. júna 2013 a vymenovaný za generálneho prokurátora bol o mesiac neskôr. Polovica výrokov, ktoré povedal V. Fischer neboli pravdivé. Mýlil sa aj v oblasti zdravotníctva, ktorú považuje za svoju silnú stránku.