Napriek tomu, že Európa sa zotavuje z krízy, tak Slovensko sa z nej nezotavuje.

Frešo hovorí v tomto výroku o kontexte vývoja nezamestnanosti a snaží sa naznačiť, že kým vývoj tohto ukazovateľa v EÚ sa zlepšuje, na Slovensku tomu tak stále nie je. Je pravdou, že úroveň nezamestnanosti na Slovensku je vyššia ako priemer v EÚ, na tejto skutočnosti však nič nezmenila kríza. Podľa porovnania vývoja nezamestnanosti v EÚ a na Slovensku sa navyše nedá povedať, že by Slovensko zmeškalo zlepšovanie situácie v Európe, práve naopak, úroveň nezamestnanosti na Slovensku sa zlepšila v posledných mesiacoch výraznejšie ako v EÚ, kde je úroveň nezamestnanosti blízko pri historickom maxime. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

Podľa údajov Eurostatu sa úroveň nezamestnanosti na Slovensku pohybuje približne od roku 2010 okolo 14 %, pričom napríklad od júna 2013 do novembra klesla nezamestnanosť z 14,4 % na 14 %. V prípade EÚ sa jednalo o stabilizovanie úrovne nezamestnanosti na úrovni historických 10,9 % a v súčasnosti nezamestnanosť poklesla na 10,8 %. Nedá sa teda hovoriť, že by Slovensko oproti Európe zaostávalo, práve naopak, podlľa ukazovateľa nezamestnanosti sa úroveň nezamestnanosti stabilizovala na Slovensku skôr než v EÚ a rovnako aj pokles v posledných mesiacoch bol výraznejší. Úroveň nezamestnanosti na Slovensku je dlhodobo vyššia ako priemer EÚ a bolo tomu tak aj pred krízou.

Nezamestnanosť sa podľa údajov Eurostatu vyvíja v EÚ a na Slovensku od roku nasledovne:

Podľa návrhu Spoločnej správy o zamestnanosti (Európska komisia) z 13. novembra 2013 prestala miera (krátkodobej) nezamestnanosti v EÚ rásť v polovici roku 2013, pričom po obdobie šiestich mesiacov zostala nezmenená (na úrovni 11% v septembri) 2013. Dá sa teda hovoriť o zastavení zhoršovania tohto ukazovateľa, nie zlepšovaní.

Na tendenciu stagnácie nezamestnanosti v Európe poukazujú tiež štatistiky OECD, podľa ktorých miera nezamestnanosti v krajinách EÚ (28 krajín) stagnuje od mája 2013 na úrovni 10,9%, pričom na stabilnej úrovni je tiež nezamestnanosť v krajinách eurozóny (17 krajín), ktorá sa od apríla 2013 drží na úrovni 12,1% (pozn. - najaktuálnejšie údaje sú za mesiac november 2013). Podľa týchto údajov však klesá aj nezamestnanosť na Slovensku, a to z úrovne 14,4% v júni na rovných 14% v novembri 2013.

Pokiaľ by sme sa pozreli na ukazovateľ rastu HDP, opäť by sme zistili, že Slovensko rástlo rýchlejšie ako EÚ, ktorá v roku 2013 stagnovalo a v roku 2012 dokonca poklesla o 0,4 %, kým Slovensko v roku 2013 rástlo o 0,9 % a v roku 2012 o 1,2 %.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Nejednotnost pravice

Lídri pravicových strán sa stretli v relácii O 5 minút 12 za úcelom diskusie o podobe pravice na Slovensku. Napriek tomu, že väcšina diskusie sa niesla v duchu politických manifestov, takmer všetci zaznamenali aspon jeden nepravdivý výrok. Výnimku predstavuje Igor Matovic (OLaNO), ktorému sme však za celú reláciu nenašli ani jeden relevantný faktický výrok. Richard Sulík (SaS) zaznamenal dva výroky, pricom jeden z nich nepravdivý - jeho stažnosti na nízku mediálnu odozvu návrhu SaS o 10 opatrení pre živnostníkov neboli opodstatnené. Správu o tomto návrhu vydala TASR aj SITA a prebrali ju viaceré média vrátane denníka SME. Daniel Lipšic zaznamenal štyri faktické výroky, iba v jednom prípade však bol pravdivý. Najmä jeho vyjadrenia ohladom nezamestnanosti nie sú podložené faktami. V rozpore s jeho tvrdením nezamestnanost na Slovensku nerastie, od júna 2013 klesala. Daniel Lipšic zavádza, ked tvrdí, že v súcasnosti Slovensko opúštajú húfy ludí, kým pred 10 rokmi boli Slováci hrdí a neodchádzali v takom množstve. Pravdou je, že od vstupu Slovenska do EÚ je evidovaná emigrácia porovnatelná. Konecne, predseda SDKÚ Pavol Frešo zaznamenal najviac faktických výrokov - osem, pricom pravdivý bol v piatich prípadoch. Podobne ako Lipšic aj on sa snaží vykreslit trend slovenskej nezamestnanosti v horšom svetle, ako tomu je v skutocnosti. Je zavádzajúce tvrdit, že Slovensko zmeškalo oživenie ekonomiky v EÚ podla ukazovatelu nezamestnanosti. Napriek tomu, že nezamestnanost je na Slovensku vyššia ako v celej EÚ, zlepšenie tohto ukazovatelu je výraznejšie na Slovensku.