Získali sme (SMER-SD, pozn.) o 23 poslancov v samosprávnych krajoch viac ako sme mali.

Tento výrok by sa dal hodnotiť dvomi spôsobmi: Ľubomír Vážny hovorí buď o volebnom zisku kandidátov, ktorý kandidovali za SMER-SD v koalícii s inou stranou (KDH v prípade NSK a BBSK, pozn.) alebo len o kandidátoch, ktorý kandidovali samostatne za SMER-SD (nepočítame teda koalíciu ako celok, ale kandidátov podľa ich straníckej príslušnosti, pozn.). V obidvoch variantoch je však uvádzaný počet nesprávny alebo nepresný.
Variant 1. - SMER-SD + koaličný partneri:
Strana SMER-SD nezískala v zastupiteľstvách o 23 mandátov viac. Vo voľbách v roku 2009 získali kandidáti SMER-SD (vrátane koaličných partnerov) 189 mandátov, ale vo voľbách 2013 získali (vrátane koaličných partnerov) len 175 mandátov v zastupiteľstvách samosprávnych krajov. Celkovo teda SMER-SD naopak stratil 14 poslaneckých mandátov.
Variant 2. - len kandidáti, ktorí sú členmi strany SMER-SD:
Kandidáti, ktorí sú členmi strany SMER-SD získali v roku 2009 celkovo 135 mandátov a v roku 2013 celkovo 161 mandátov. Z tohto pohľadu strana teda dosiahla nárast, avšak nie o 23 mandátov, ako uvádza Ľ. Vážny, ale o 26.
Výsledky volieb:
Variant 1. - údaje o zvolených kandidátoch strany SMER-SD spolu s koaličnými partnermi:
2009 - počet poslancov v jednotlivých krajoch:
BSK TTSK TSK NSK ŽSK BBSK PSK KSK  CELKOVO
14 10 27 38 21 27 35 26 189

2013 - počet poslancov v jednotlivých krajoch:
BSK TTSK TSK NSK ŽSK BBSK PSK KSK  CELKOVO
1 12 25 32 19 25 35 26 175

Variant 2.- údaje o zisku kandidátov, ktorí sú členmi strany SMER-SD: 
2009 - počet poslancov v jednotlivých krajoch: 
BSK TTSK TSK NSK ŽSK BBSK PSK KSK  CELKOVO
13 4 20 15 16 20 21 26 135

2013 - počet poslancov v jednotlivých krajoch:
BSK TTSK TSK NSK ŽSK BBSK PSK KSK  CELKOVO
1 12 25 19 19 24 35 26 161

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Výsledky druhého kola župných volieb a Eurofondy

V RTVS mali štyria z piatich práve zvolených predsedov samosprávnych krajov možnost vyjadrit sa k výsledkom volieb. V závere relácie O 5 minút 12 dostali ešte priestor Lubomír Vážny a Richard Sulík, aby diskutovali najmä o cerpaní prostriedkov z Európskej Únie.

Napriek tomu, že diskutujúci sa venovali najmä sumarizovaniu výsledkov volieb do VÚC, stihli povedat aj niekolko nepresností, ktoré sa okrem volebných výsledkov týkali aj inej problematiky. V prípade Zdenka Trebulu sme registrovali tri faktické výroky, pricom dva z nich sme oznacili ako nepravdivé. Opätovne zvolený predseda KSK totiž pracuje so starými údajmi ked porovnáva pocet centier odborného vzdelávania v KSK a na Slovensku, a tiež nesprávne uvádza výšku prostriedkov, ktoré získal KSK do konca septembra 2013 v rámci Regionálneho operacného programu. Tibor Mikuš tvrdil, že Európska komisia prijala návrh partnerskej dohody medzi SR a EK bez pripomienok, to však nie je pravda, kedže EK zaslala pripomienky aj Slovensku.

L. Vážny sa nevyhol hodnoteniu výsledkov volieb do VÚC, pricom sa snažil ilustrovat posilnovanie pozície strany SMER-SD v regiónoch. Uvádzal však nepresný pocet predsedov samosprávnych krajov za SMER-SD, ako aj pocet zvolených poslancov do krajských zastupitelstiev.

Myslíme si, že Pavol Frešo zavádzal ked tvrdil, že on aj Ludovít Kaník vyjadrili jasnú podporu Vladimírovi Mankovi pred druhým kolom volieb do VÚC. Verejné vyhlásenia L. Kaníka totiž nemožno považovat za jasne deklarovanú podporu, v istom zmysle by sa dali jeho vyjadrenia chápat dokonca opacne.

R. Sulík sa skresloval cinnost Európskeho úradu pre boj proti podvodom. Zavádzajúcim spôsobom komentoval pôsobenie daného úradu a nesprávne naznacoval, že úrad vyriešil doposial úspešne len sedem prípadov.