Moderátor: “Tak povedzte, že kedy reálne by sme už mohli začať čerpať tie peniaze z toho nového balíka?” (partnerská dohoda medzi SR a EK, pozn.) Ľubomír Vážny: “Zákonne môžme od 1.1.2014 …”

Je pravda, že teoreticky môže Slovensko čerpať financie 1. januára 2014, prakticky to bude až v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch.

Pod ,,novým balíkom" sa v podstate hovorí o nadchádzajúcom rozpočtovom období pre roky 2014 až 2020. Podľa tlačového vyjadrenia Európskej komisie budú prvé prostriedky z rozpočtu dostupné na prerozdeľovanie od začiatku roka 2014. Nedokážeme však potvrdiť, že by už v prvých dňoch nového obdobia boli reálne prevedené peniaze na prvé projekty, nakoľko to závisí od schopnosti čerpať tieto prostriedky a koordinovať jednotlivé projekty. Konkrétne aktivity, ktoré sme k prvému mesiacu roka 2014 z pohľadu SR našli, sú prípravy na zefektívnenie procesu čerpania - viď Návrh partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 (.pdf, str. 178).

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Výsledky druhého kola župných volieb a Eurofondy

V RTVS mali štyria z piatich práve zvolených predsedov samosprávnych krajov možnost vyjadrit sa k výsledkom volieb. V závere relácie O 5 minút 12 dostali ešte priestor Lubomír Vážny a Richard Sulík, aby diskutovali najmä o cerpaní prostriedkov z Európskej Únie.

Napriek tomu, že diskutujúci sa venovali najmä sumarizovaniu výsledkov volieb do VÚC, stihli povedat aj niekolko nepresností, ktoré sa okrem volebných výsledkov týkali aj inej problematiky. V prípade Zdenka Trebulu sme registrovali tri faktické výroky, pricom dva z nich sme oznacili ako nepravdivé. Opätovne zvolený predseda KSK totiž pracuje so starými údajmi ked porovnáva pocet centier odborného vzdelávania v KSK a na Slovensku, a tiež nesprávne uvádza výšku prostriedkov, ktoré získal KSK do konca septembra 2013 v rámci Regionálneho operacného programu. Tibor Mikuš tvrdil, že Európska komisia prijala návrh partnerskej dohody medzi SR a EK bez pripomienok, to však nie je pravda, kedže EK zaslala pripomienky aj Slovensku.

L. Vážny sa nevyhol hodnoteniu výsledkov volieb do VÚC, pricom sa snažil ilustrovat posilnovanie pozície strany SMER-SD v regiónoch. Uvádzal však nepresný pocet predsedov samosprávnych krajov za SMER-SD, ako aj pocet zvolených poslancov do krajských zastupitelstiev.

Myslíme si, že Pavol Frešo zavádzal ked tvrdil, že on aj Ludovít Kaník vyjadrili jasnú podporu Vladimírovi Mankovi pred druhým kolom volieb do VÚC. Verejné vyhlásenia L. Kaníka totiž nemožno považovat za jasne deklarovanú podporu, v istom zmysle by sa dali jeho vyjadrenia chápat dokonca opacne.

R. Sulík sa skresloval cinnost Európskeho úradu pre boj proti podvodom. Zavádzajúcim spôsobom komentoval pôsobenie daného úradu a nesprávne naznacoval, že úrad vyriešil doposial úspešne len sedem prípadov.