… SMER jasne vyhral tieto voľby do samosprávnych krajov, pretože mali sme 5 z 8 predsedov samosprávnych krajov, máme momentálne 6 z 8 predsedov samosprávnych krajov.

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, pretože Ľubomír Vážny uvádza nesprávny počet predsedov samosprávnych krajov za SMER-SD (prípadne aj s podporou SMER-SD, pozn.). Vyzerá to tak, že Ľ. Vážny sa snažil poukázať na posilňujúcu sa pozíciu strany SMER-SD v regiónoch, keďže podľa jeho slov budú mať v nasledujúcom období viac predsedov ako v predchádzajúcom. To však tiež nie je pravda, pretože SMER-SD v tomto ohľade stratil alebo prinajlepšom nezískal. 
Vážny tvrdí, že v roku 2009 získal SMER-SD kreslá piatich predsedov a v roku 2013 kreslá šiestich predsedov samosprávnych krajov. V skutočnosti obsadili v roku 2009 kandidáti SMER-SD kreslá šiestich županov nie piatich. V roku 2013 získali kreslá piatich županov (šiestich ak rátame aj T. Mikuša, pozn.). Keďže T. Mikuš kandidoval ako nezávislý, pričom SMER-SD mu iba vyjadril podporu, je zavádzajúce označovať ho za kandidáta SMER-SD. Najmä s ohľadom na to, ak ho Ľ. Vážny nepovažuje za kandidáta SMER-SD v období 2009 až 2013.
Uvádzaný počet predsedov SK za SMER-SD v roku 2009 je nesprávny bez ohľadu na to, akým spôsobom "rátame" T. Mikuša. Domnievame sa, že je korektné považovať ho za kandidáta SMER-SD v oboch prípadoch (2009 aj 2013, pozn.) alebo ani v jednom.
Ak by sme T. Mikuša započítali v oboch prípadoch, tak SMER-SD mal v roku 2009 až 7 predsedov SK a v nasledujúcom období bude mať iba 6. Ak by sme ho nezapočítali ani v jednom prípade, tak SMER-SD mal 6 predsedov SK v roku 2009 a v nasledujúcom období bude mať iba 5. Ak by sme ho nezapočítali v roku 2009, ale v roku 2013 už áno, potom by mal SMER-SD zhodne po 6 predsedov.
SMER-SD teda nemôže hovoriť o posilnení z pohľadu počtu predsedov SK.


- predsedovia: 6 - Sedláček (TN), Belica (NR), Blanár (ZA), Maňka (BB), Chudík (PO), Trebuľa (KE)
2013
- predsedovia: 1+5 Mikuš v TTSK oficiálne kandidoval ako nezávislý kandidát, SMER-SD ho iba podporoval + Baška (TN), Belica (NR), Blanár (ZA), Chudík (PO), Trebuľa (KE)

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Výsledky druhého kola župných volieb a Eurofondy

V RTVS mali štyria z piatich práve zvolených predsedov samosprávnych krajov možnost vyjadrit sa k výsledkom volieb. V závere relácie O 5 minút 12 dostali ešte priestor Lubomír Vážny a Richard Sulík, aby diskutovali najmä o cerpaní prostriedkov z Európskej Únie.

Napriek tomu, že diskutujúci sa venovali najmä sumarizovaniu výsledkov volieb do VÚC, stihli povedat aj niekolko nepresností, ktoré sa okrem volebných výsledkov týkali aj inej problematiky. V prípade Zdenka Trebulu sme registrovali tri faktické výroky, pricom dva z nich sme oznacili ako nepravdivé. Opätovne zvolený predseda KSK totiž pracuje so starými údajmi ked porovnáva pocet centier odborného vzdelávania v KSK a na Slovensku, a tiež nesprávne uvádza výšku prostriedkov, ktoré získal KSK do konca septembra 2013 v rámci Regionálneho operacného programu. Tibor Mikuš tvrdil, že Európska komisia prijala návrh partnerskej dohody medzi SR a EK bez pripomienok, to však nie je pravda, kedže EK zaslala pripomienky aj Slovensku.

L. Vážny sa nevyhol hodnoteniu výsledkov volieb do VÚC, pricom sa snažil ilustrovat posilnovanie pozície strany SMER-SD v regiónoch. Uvádzal však nepresný pocet predsedov samosprávnych krajov za SMER-SD, ako aj pocet zvolených poslancov do krajských zastupitelstiev.

Myslíme si, že Pavol Frešo zavádzal ked tvrdil, že on aj Ludovít Kaník vyjadrili jasnú podporu Vladimírovi Mankovi pred druhým kolom volieb do VÚC. Verejné vyhlásenia L. Kaníka totiž nemožno považovat za jasne deklarovanú podporu, v istom zmysle by sa dali jeho vyjadrenia chápat dokonca opacne.

R. Sulík sa skresloval cinnost Európskeho úradu pre boj proti podvodom. Zavádzajúcim spôsobom komentoval pôsobenie daného úradu a nesprávne naznacoval, že úrad vyriešil doposial úspešne len sedem prípadov.