… sme absolútne prví na Slovensku z 24 centier odborného vzdelávania máme 10.

Podobný výrok sme už overovali v relácii Voľby VÚC 2. kolo - Košice vysielanej 12. novembra 2013 na RTVS.

V KSK bolo podľa dokumentu Aktivity samosprávnych krajov v oblasti odborného vzdelávania bolo do konca roku 2012 desať centier odborného vzdelávania. Podľa rovnakého dokumentu bolo na Slovensku do konca roku 2012 skutočne  24 centier odborného vzdelávania. 

Z rovnakého dokumentu však zároveň vyplýva, že v roku 2013 bolo plánované otvorenie ďalších 13 centier. Nemáme žiadnu systematickú štúdiu o tom, aký je v súčasnosti počet centier odborného vzdelávania. Z mediálnych informácii však vieme o otvorení napríklad dvoch centier v Nitrianskom kraji:

- V Nových Zámkoch: Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu

- V Šuranoch: Centrum odborného vzdelávania a prípravy v strojárstve

Zdenko Trebuľa pracuje so starými informáciami, jeho výrok preto označujeme za nepravdivý.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Výsledky druhého kola župných volieb a Eurofondy

V RTVS mali štyria z piatich práve zvolených predsedov samosprávnych krajov možnost vyjadrit sa k výsledkom volieb. V závere relácie O 5 minút 12 dostali ešte priestor Lubomír Vážny a Richard Sulík, aby diskutovali najmä o cerpaní prostriedkov z Európskej Únie.

Napriek tomu, že diskutujúci sa venovali najmä sumarizovaniu výsledkov volieb do VÚC, stihli povedat aj niekolko nepresností, ktoré sa okrem volebných výsledkov týkali aj inej problematiky. V prípade Zdenka Trebulu sme registrovali tri faktické výroky, pricom dva z nich sme oznacili ako nepravdivé. Opätovne zvolený predseda KSK totiž pracuje so starými údajmi ked porovnáva pocet centier odborného vzdelávania v KSK a na Slovensku, a tiež nesprávne uvádza výšku prostriedkov, ktoré získal KSK do konca septembra 2013 v rámci Regionálneho operacného programu. Tibor Mikuš tvrdil, že Európska komisia prijala návrh partnerskej dohody medzi SR a EK bez pripomienok, to však nie je pravda, kedže EK zaslala pripomienky aj Slovensku.

L. Vážny sa nevyhol hodnoteniu výsledkov volieb do VÚC, pricom sa snažil ilustrovat posilnovanie pozície strany SMER-SD v regiónoch. Uvádzal však nepresný pocet predsedov samosprávnych krajov za SMER-SD, ako aj pocet zvolených poslancov do krajských zastupitelstiev.

Myslíme si, že Pavol Frešo zavádzal ked tvrdil, že on aj Ludovít Kaník vyjadrili jasnú podporu Vladimírovi Mankovi pred druhým kolom volieb do VÚC. Verejné vyhlásenia L. Kaníka totiž nemožno považovat za jasne deklarovanú podporu, v istom zmysle by sa dali jeho vyjadrenia chápat dokonca opacne.

R. Sulík sa skresloval cinnost Európskeho úradu pre boj proti podvodom. Zavádzajúcim spôsobom komentoval pôsobenie daného úradu a nesprávne naznacoval, že úrad vyriešil doposial úspešne len sedem prípadov.