Bielik: Dlhodobá nezamestnanosť sa týka Košíc a Košického kraja asi najviac, je tam najvyššia.
Trebuľa: V prvom rade, pán redaktor, nie je najvyššia, je tretia odspodu, pretože máme Prešov aj Bystricu, ktorá je za nami, takže musím vás poopraviť.

Z. Trebuľa správne opravuje moderátora diskusnej relácie Bielika. KSK je skutočne až tretí najhorší kraj čo sa týka výšky miery dlhodobej nezamestnanosti. Dokazujú to čísla z roku 2012. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Kraj počet dlhodobo
nezamestnaných
počet ekonomicky
aktívnych obyvateľov kraja
miera dlhodobej
nezamestnanosti
BBSK 41 750 321 403 13%
PSK 49 792 387 288 12,9%
KSK 44 528 357 784 12,4%
NSK 25 489 354 696 7,2%
ŽSK 19 641 330 640 5,9%
TNSK 14 635 302 263 4,8%
TTSK 11 801 295 800 4%
BSK 6 639 352 407 1,9%

Zdroj: Údaje ŠÚ SR za rok 2012

Evidovaná miera nezamestnanosti sa vypočíta ako počet disponibilných nezamestnaných k počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov. Miera dlhodobej nezamestnanosti sa teda vypočíta ako podiel dlhodobo nezamestnaných k celkovému počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Peter Bielik

Výsledky po druhom kole volieb VÚC

Na TA3 sa sumarizovali výsledky 2. kola volieb do VÚC. Pozvanie prijali všetci úspešní kandidáti okrem M. Kotlebu - ten na iný program. Kandidáti sa predbiehali v tom, kto z nich musel zniest špinavšiu antikampan. Nebolo to však jediná na com sa novozvolení predsedovia žúp nezhodli. Témou bolo vítazstvo M. Kotlebu. Politici v interpretácií tohoto výsledku v Banskobystrického kraja zotrvávali v obvinovaní raz pravice, raz lavice. Pavol Frešo povedal dvakrát viac faktických výrokov ako všetci jeho súperi dokopy. Nevyhol sa však chybám. Mikuš s Belicou povedali spolu len tri faktické výroky, no nemýlili sa ani raz. Trebula na jednej strane správne poopravil moderátora diskusie, že KSK nie je najhorší kraj v miere dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku. Najhorším je BBSK. Na druhej strane poriadne prehánal ked hovoril, že 80 až 90 percent marginalizovaných a sociálne najslabších obyvatelov žije v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. V skutocnosti je to císlo až o 30 percentuálnych bodov nižšie. Viackrát odznel výrok, že bývalý karatista Tibor Mikuš má cierny pás. Demagog.SK sa tento výrok rozhodol z bezpecnostných dôvodov radšej neoverit.