Nepodarilo sa nám nájsť žiadne dostupné informácie o tom, aký podiel odpadu je spracovaný na skládke v Hričove, a to ani na webstránke mesta Žilina, ani na webe Zberné suroviny a.s., firmy, ktorá prevádzkuje tento spracovateľský závod. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný. 

Výrok bol spomenutý v