Športová hala na Bôriku, nazývaná Korytnačka, bola v roku 2007 predaná spoločnosti SIRS za vtedajších 70 miliónov slovenských korún (2,324 milióna eur). Napriek tomu, že v tom čase hala nepatrila výhradne mestu Žilina, ale Žilinskej parkovacej spoločnosti (ŽPS), väčšinovým vlastníkom tejto spoločnosti bolo mesto Žilina, preto výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Športová hala bola prvý krát predaná v 11. decembra
2006 spoločnosti Antrade za 112 miliónov slovenských korún (3,718 milióna
eur). Spoločnosť sa takisto zaviazala prenajímať tento objekt mestu
za symbolickú korunu. V tom čase bol na poste primátora Ján Slota. 

Po nástupe Ivana Harmana do funkcie primátora sa mesto obrátilo na Okresný
súd a ten vydal predbežné opatrenie na nakladanie s majetkom
športovej haly. V dôsledku tohto opatrenia podal v máji 2007 nový majiteľ
haly na mesto žalobu o náhradu škody vo výške 50 miliónov
slovenských korún (1,66 milióna eur) a vypovedal nájomnú zmluvu. 

V júni 2007 bola hala prevedená do majetku firmy SIRS.
Predstaviteľ tejto firmy George Trabelssie prehlásil, že má záujem o záchranu
športu v meste, no jeho podmienkou bolo stiahnutie žaloby o určenie
vlastníckeho práva z Okresného súdu. Kúpou obchodného podielu získala firma
právo na developovanie územia a právny servis. 

Po spoločných rokovaniam bolo medzi firmou SIRS a mestom Žilina
podpísané Memorandum o spoločnom postupe. Hala sa stala
majetkom ŽPS,
spoločnom podniku mesta a firmy, mesto stiahlo žalobu a majiteľ žiadosť o
odškodné. 

ŽPS neskôr v roku 2007 predala pozemky v areáli haly za 70 milónov
slovenských korún (2,324 milióna eur) a ich majiteľom sa stala výhradne
spoločnosť SIRS. 

30. júna 2008 bola Žilinským samosprávnym krajom, mestom Žilina, Žilinskou
univerzitou, Zväzom slovenských elektro-technických spoločností a spoločnosťou
SIRS podpísaná deklarácia o spoločnom zámere ohľadom športovej haly na Bôriku.
Napriek tomu, že všetky strany avizovali zásadnú rekonštrukciu, hala ostala pre
zlý technický stav uzavretá.

Výrok bol spomenutý v