Žilina je líder v rámci mobility, sme dostali v Banskej Bystrici cenu za 1.miesto v rámci aktívnej mobility…

Výrok je pravdivý, Žilina naozaj získala prvú cenu v kategórii Aktívna
samospráva v rámci národnej súťaže Európskeho týždňa mobility (ETM) 2018. 

Mesto Žilina sa pravidelne zapája do ETM od roku 2013. V rámci ETM sa
každoročne vyhlasuje aj národná súťaž, v roku 2018 sa do nej zapojilo
päťdesiatštyri samospráv zo Slovenska. Výsledky súťaže boli
vyhlásené 23. októbra 2018 a víťazom kategórie Aktívna samospráva sa stala
práve Žilina. 

"V kategórii Aktívna samospráva udelila prvé miesto Žiline za aktivity
nielen počas kampane, ale aj za systematickú prácu pri hľadaní možností, ako
znižovať emisie v meste a podporovať alternatívne a čisté formy
dopravy."

Komisia ocenila snahy mesta o zníženie emisného zaťaženia z dopravy,
revitalizáciu verejných priestorov, podporu cyklistickej infraštruktúry a
organizáciu podujatí pre občanov. 

Rovnakú kategóriu Žilina vyhrala už v roku 2015, aj vtedy "najlepšie preukázala
schopnosť motivovať subjekty pôsobiace na jej území k vzájomnej spolupráci a
spolupatričnosti smerujúcej k realizácii aktivít a trvalých opatrení v oblasti
mobility."

Výrok bol spomenutý v