v prípade napríklad lyžiarskych zájazdov (…) to je takmer milión nocí, ktoré zaplatil tento štát

Podpora lyžiarskych zájazdov a škôl v prírode je súčasťou druhého sociálneho balíčka, ktorý strana SMER-SD predstavila v roku 2015. Príspevok na lyžiarsky kurz vo výške 150 eur na jedno dieťa sa základným a stredným školám poskytuje od 1. januára
2016. Predpokladaný počet nocí na školských lyžiarskych zájazdoch, ktoré štát finančne podporil, sa pohybuje okolo jedného milióna. Nakoľko je však zatiaľ dostupný len predbežný rozpočet ministerstva školstva na lyžiarske kurzy pre rok 2018, hodnotíme výrok ako neoveriteľný.

Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje v súlade s § 3 ods. 2 a 3 a § 4ab a § 9f ods. 2 zákona
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a
školských zariadení.

Podľa Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR dĺžka výcviku na základnej škole
trvá spravidla päť až sedem dní v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín a
na strednej škole trvá päť dní najmenej v rozsahu 15 vyučovacích hodín v
zmysle smernice MŠVVaŠ SR č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku
a snowbordingového výcviku. V súlade so zákonom môže škola využiť daný
príspevok na pokrytie nákladov na kurz pre toho istého žiaka najviac
jedenkrát počas jeho návštevy základnej alebo strednej školy.  Určený
príspevok na jedného žiaka nie je možné rozdeliť medzi viacerých žiakov.
Pokiaľ sa kurzu zúčastní počas roka 2018 menší počet žiakov ako bolo
nahlásené, škola je povinná vrátiť poskytnuté finančné prostriedky
zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa kurzu nezúčastnili. 

Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR na príspevky na lyžiarske
kurzy pre rok 2016 prerozdelilo približne 10,7 milióna eur pre 71-tisíc žiakov základných a stredných škôl, v roku 2017 na kurzy išlo 9,8
miliónov eur pre 65-tisíc žiakov. Celková výška príspevkov na rok 2018 zatiaľ nebola vyčíslená. Školy požiadali o
príspevok 12,9 milióna eur pre takmer 86-tisíc žiakov. Do tohto čísla však nie sú zarátané príspevky, ktoré školy musia vrátiť za žiakov, ktorí sa kurzu nezúčastnili.

Na lyžiarskych kurzoch
sa v rokoch 2016 až 2018 (aj s predpokladaným počtom žiakov pre rok 2018, pozn.) teda dokopy zúčastnilo okolo 222-tisíc žiakov. Ak tento počet vynásobíme počtom nocí (5 nocí), vyjde nám približne 1 110 000
nocí. Jedná sa však len o približný výpočet.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Fico na TA3

Predseda strany SMER-SD a poslanec NR SR Robert Fico bol hosťom relácie TA3 V politike 9. decembra 2018. Bývalý premiér sa venoval programu a cieľom strany Smer-SD, taktiež stiahnutiu demisie ministra zahraničia, Miroslava Lajčáka.