Aj keď sa plánovaný počet policajných miest dlhodobo nedarí naplniť, podľa dostupných údajov by z plánovaného počtu 24 167 policajtov na rok 2018 malo byť obsadených v priemere 91%, čo činí približne 22 tisíc policajtov. Na základe týchto informácií výrok hodnotíme ako pravdivý.

V Uznesení vlády k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 je pri systematizácií policajtov v štátnej službe na rok 2018 (.doc, s. 6), ktorý patria pod Ministerstvo vnútra SR počet až 24 167 policajtov. Článok denníka Pravda, publikovaný 13. júla 2018 uvádza, že z tohto počtu tabuľkových miest 24 167 policajtov pre rok 2018, sa priemerne podarilo obsadiť 91% miest, čo činí približne 21 992 policajtov. Neobsadených stále zostáva 2 175 policajných miest.

Na základe Uznesenia vlády č. 544 zo 7. októbra 2015 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018, v roku 2016 malo pod Ministerstvo vnútra SR spadať 23 047 policajtov. Taktiež podľa štatistiky Eurostatu (.xlsx, Tab 11) z roku 2015, pôsobilo na Slovensku 22 401 policajtov, čo predstavovalo mierny pokles oproti predchádzajúcemu roku.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Prezident Policajného zboru na TA3

Prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský bol hosťom relácie V politike v televízii TA3, kde hovoril o stave Polície SR a dôvere verejnosti voči nej. Z jeho vystúpenia v relácii sme vybrali a overili všetky faktické výroky.