…máme dosť značný deficit policajtov mladých, ktorí sa hlásia policajnému zboru a máme dosť veľa policajtov starších nám odchádza (…).

Výrokom chcel policajný prezident poukázať na dlhodobú tendenciu nenaplnenosti tabuľkových miest, o ktorej prostredníctvom médií pravidelne informuje ministerstvo vnútra. Nie je však verejne známe, aké je vekové zloženie policajtov v policajnom zbore, a teda ani to, ktorá veková kategória je v nich najmenej zastúpená. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Z dostupných informácií vyplýva, že priemerná obsadenosť v policajnom zbore je 91 %, pričom Bratislavský a Trnavský kraj dosahujú priemernú obsadenosť ešte nižšiu. Podľa informácii denníka Pravda, z júla 2018, Policajnému zboru chýbalo cez dvetisíc osôb, pričom priemerná obsadenosť dosahovala 91 %. 

Chýbajúce miesta chce ministerstvo vnútra zaplniť mladými ľudmi, ktorých motivuje zvyšovaním nástupných platov. Nezáujem môže prameniť práve z nízkych platov ale taktiež z vysokej nedôvery v políciu medzi občanmi. Ďalším dôvodom môže byť aj zvýšenie nástupného veku z 18 na 21.Toto zvýšenie bolo argumentované tým, že mladší uchádzači neboli dostatočne duševne zrelí. V súčasnosti ministerstvo vnútra plánuje zaviesť štatút kadeta už 18-ročným uchádzačom pri nástupe na strednú policajnú školu po maturite. Ministerstvo vnútra sa tiež snaží na svojej oficiálnej stránke zantraktívniť povolanie policajta príspevkom "Chceš sa stať policajtom?". Nezverejňuje však čísla, koľko policajtov momentálne slúži v policajnom zbore ani to, aké je ich súčasné vekové zloženie.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Prezident Policajného zboru na TA3

Prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský bol hosťom relácie V politike v televízii TA3, kde hovoril o stave Polície SR a dôvere verejnosti voči nej. Z jeho vystúpenia v relácii sme vybrali a overili všetky faktické výroky.